SLM 8003 Sirkulærøkonomi og nye muligheter

SLM 8003 Sirkulærøkonomi og nye muligheter

Kurskode: 
SLM 8003
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Kursnavn på engelsk: 
Circular Economy and New Opportunities
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Sirkulærøkonomi utfordrer oss ved å be oss tenke om materialstrømmer i tillegg til pengestrømmer i økonomisk virksomhet. Redusert sløsing, økt grad av gjenbruk og mindre press på ikke-fornybare ressurser er alle viktige byggeklosser for en bærekraftig framtid. Dette kurset omhandler derfor hvorfor man trenger sirkulære løsninger og gir eksempler på sirkulære løsninger i praksis. Plattformer – ofte digitale – er en viktig del av den praktiske implementeringen av sirkulærøkonomi.

Kunnskapsmål

Kandidaten ....

 • har grunnleggende kunnskap om sirkulærøkonomibegrepet og hvordan det har utviklet seg over tid
 • har kunnskap om mulige anvendelsesområder for sirkulærøkonomiske forretningsmodeller
 • har kunnskap hvordan aktører fra både privat og offentlig sektor møter utfordringen om bedre ressursutnyttelse
Ferdighetsmål

Kandidaten ...

 • kan identifisere sirkulære muligheter i ulike økonomiske sektorer
 • kan diskutere barrierer og hvordan disse kan overkommes
 • kan evaluere potensiale for endring av forretningsmodell i ulike sektorer
Generell kompetanse

Kandidaten ....

 • har grunnleggende forståelse for behovet for å fokusere på materialstrømmer i vurderingen av økonomisk aktivitet som ledd i arbeidet mot et bærekraftig samfunn
 • kjenner historien til og kan delta i debatter om utviklingen mot økt sirkularitet
Kursets innhold
 • hva ligger i begrepet sirkulærøkonomi, og hvilke utfordringer er det ment å løse?
 • Hvordan kan man gå fra lineær produksjon til tjenesteleveranser (servitization)?
 • Presentasjon av ulike plattformløsninger for sirkulære forretningsmodeller
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset består av forelesninger i sanntid, digitalt undervisningsmateriell (for eksempel podcasts, videoer, eller interaktive aktiviteter for å forsterke forståelse), gruppeoppgaver, studentpresentasjoner, og diskusjoner i plenum.   

Litteraturlisten for kurset BIK 3134 Bærekraft i daglig drift, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft I daglig drift, som består av består av SLM-kursene SLM 8001 Bærekraft basics, SLM 8002 Bærekraft og felles verdiskaping, og SLM 8003 Sirkulærøkonomi og nye muligheter. Kursene er basert på kurset BIK 3134 Bærekraft i daglig drift, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits