SLM 8001 Bærekraft basics

SLM 8001 Bærekraft basics

Kurskode: 
SLM 8001
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Caroline Dale Ditlev-Simonsen
Emnenavn på engelsk: 
Sustainability Basics
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Verden står overfor store utfordringer innen bærekraft. Bedrifter har en stor rolle og oppgaver knyttet til å sikre en bærekraftig utvikling. Dette er knyttet til nye utfordringer og muligheter. FNs bærekraftsmål er rammen for hvordan verden skal utvikle seg frem til 2030. Men, i praksis, hva innebærer disse målene og hva betyr de for din bedrift, arbeidsgiver eller organisasjon? Dette er i fokus i dette kurset. Sentrale begreper og rammer for bærekraft, og praktisk modell for innføring av bærekraft i daglig drift vil bli adressert.

Kunnskapsmål

Kandidaten ...

 • har grunnleggende begreper og definisjoner innen bærekraft
 • kjenner FNs bærekraftsmål og hva de innebærer
 • har kunnskap om bedrifter rolle innen bærekraft
Ferdighetsmål

Kandidaten...

 • kan  innføre bærekraft i en bedrift ,med basis i forankring i ledelse, kartlegging, testing, lansering, implementerign og rapportering om bærekraft
 • kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • kan beherske relevant faglig verktøy, teknikker og uttryksformer innen bærekraft
Generell kompetanse

Kandidaten ....

 • har kjennskap til sentrale elementer innen bedrift og bærekraft
 • kan planlegge og innføre bærekraft i bedrift
 • kan forholde seg til ulike roller innen bærekraft i bedrift
Kursets innhold

Kandidaten skal ha tilegnet seg innsikt og ferdigheter innen

 • Hva bærekraft innebærer for bedrifter
 • Innføring i FNs bæreraftsmålene og hvordan anvende disse i bedriften
 • Model for innføring av bærekraft i bedriften
 • Muligheter og utfordringer innen bærekraft
 • Noen sentrale reguleringer knyttet til bærekraft
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil bli undervist gjennom forelesning, gjeste forelesere, podcast og gruppearbeid. 

Litteraturlisten for kurset BIK 3134 Bærekraft i daglig drift, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Bærekraft I daglig drift, som består av består av SLM-kursene SLM 8001 Bærekraft basics, SLM 8002 Bærekraft og felles verdiskaping, og SLM 8003 Sirkulærøkonomi og nye muligheter. Kursene er basert på kurset BIK 3234 Bærekraft i daglig drift, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits