SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans

SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans

Kurskode: 
SLM 7001
Institutt: 
Finans
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Kjell Jørgensen
Geir Høidal Bjønnes
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Development and Finance
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor  inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Forstå de utfordringene vårt samfunn står overfor.
 • Forstå fremveksten av fagområdet bærekraftig utvikling, og hvordan økonomi og finans spiller en viktig rolle som en sentral del av løsningen.
 • Forstå de ulike delene av bærekraftsbegrepet: (1) bærekraftig utvikling, (2) bærekraftig finans og (3) bærekraftige forretningsmodeller.
 • Forstå hvordan FNs bærekraftsmål og Planetary Boundaries danner en ramme for faget.
 • Forstå det finansielle systemets rolle i samfunnet og hvordan dette kan bidra til en omlegging til en bærekraftig utvikling.
 • Forstå de ulike nivåene av bærekraftig finans – fra bærekraftig finans 1.0 til bærekraftig finans 3.0.
Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Kunne vurdere grad av bærekraft i egen og andre bedrifter.
 • Bidra til å sette fokus på forståelse og utvikling av bærekraft i egen og andre bedrifter.
Generell kompetanse

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn. 

Kursets innhold
 • Bærekraftsbegrepet fra Brundtland-kommisjonen til FNs bærekraftsmål og Planet Boundaries.
 • De ulike delene av bærekraftsbegrepet:
  1. bærekraftig utvikling,
  2. bærekraftig finans og
  3. bærekraftige forretningsmodeller.
 • Tradisjonelle økonomiske modeller og hvordan disse må oppdateres – det finansielle systemets rolle.   
  • «Finance as usual»: kortsiktig aksjonærfokus
  • Bærekraftig finans 1.0: oppdatert aksjonærfokus med blant annet målfunksjon som tar hensyn til samfunn og miljø (negativ screening).
  • Bærekraftig finans 2.0: «Stakeholder» fokus (trippel bunnlinje). Fokus på mellomlang sikt.
  • Bærekraftig finans 3.0: Fokus på fellesgoder og langsiktig verdiskaping.
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres ved en felles samling samt aktiviteter online. Undervisningen som foregår online kan bestå av podcaster, videoer, oppgaver og andre digitale læringselementer og webinarer.

Litteraturlisten for kurset BIK 3120 Bærekraftig finans, finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien Bærekraftig finans, som består av består av kursene SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans, SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper, og SLM 7003 Finansiering av bærekraft. Kursene er basert på BIK 3120 Bærekraftig finans. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits