SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse

SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse

Kurskode: 
SLM 6008
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Espen Roy Skaldehaug
Kursnavn på engelsk: 
Value chain optimalization and lean management
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Formålet er å skape forståelse for at nær sagt alle tjenester/produkter er et resultat av en rekke handlinger/aktiviteter. Denne rekken av aktiviteter kan omhandle et enkelt selskaps aktiviteter (intern aktivitetskjedeanalyse) eller flere selskapers aktiviteter (ekstern aktivitetskjedeanalyse).

Det å optimere en verdikjede forutsetter kunnskap om ressursanalyse (ulike former for kostnadsanalyse). Videre er innsikt i ledelsesfilosofien lean, hvor sentrale spørsmål knyttet til hvordan du skaper en lærende og ressursoptimaliserende virksomhet, hensiktsmessig.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs

 • Kan studentene beskrive den relevante verdikjeden på ulike måter
 • Forstår studenten hva interorganisatoriske ressurskalkulasjoner handler om
 • Er studenten trent i å se sammenhengen mellom kostnadsanalyse og ledelsesfilosofien lean
 • Kan studenten gjennomføre produktlønnsomhetskalkulasjoner
 • Kan studenten gjennomføre kundelønnsomhetskalkulasjoner
Ferdighetsmål

Etter endt kurs

 • Kan studentene utføre bedriftsøkonomisk verdikjedeoptimering
 • Kan studentene utføre lønnsomhetsanalyser
 • Kan studentene anvende premissene for å kunne skape en lærende virksomhet

 

Generell kompetanse

Studentene har kompetanse om betydningen av å kunne definere den beslutningsrelevante verdikjeden og er i stand til å gjennomføre bedriftsøkonomiske kalkulasjoner i tilknytning til denne.

Kursets innhold
 • Verdikjedeoptimering
 • Ressursoptimering, praktiske kalkulasjoner
 • Lean ledelse og lean økonomi
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. Det vil bli brukt XL.

Litteraturlisten til BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Økonomi- og forretningsforståelse, som består av SLM-kursene SLM 6007 Økonomistyring og strategi, SLM 6008 Optimale verdikjeder og lean-ledelse og SLM 6009 Sirkulær økonomi og konkurransekraft. Kursene er basert på kurset BIK 2953 Økonomi- og forretningsforståelse, 7.5 studiepoeng. Hvis du har fullført tre emner fra samme SLM-emneserie, og oppfyller opptakskravene for å ta BI-eksamen, kan du ta en eksamen innen den emneseien, som til sammen gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits