SLM 6008 Value chain optimalization and lean management

SLM 6008 Value chain optimalization and lean management

Course code: 
SLM 6XX8
Department: 
Accounting and Operations Management
Credits: 
0
Course coordinator: 
Espen Roy Skaldehaug
Course name in Norwegian: 
Optimale verdikjeder og lean-ledelse
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Formålet er å skape forståelse for at nær sagt alle tjenester/produkter er et resultat av en rekke handlinger/aktiviteter. Denne rekken av aktiviteter kan omhandle et enkelt selskaps aktiviteter (intern aktivitetskjedeanalyse) eller flere selskapers aktiviteter (ekstern aktivitetskjedeanalyse).

Det å optimere en verdikjede forutsetter kunnskap om ressursanalyse (ulike former for kostnadsanalyse). Videre er innsikt i ledelsesfilosofien lean, hvor sentrale spørsmål knyttet til hvordan du skaper en lærende og ressursoptimaliserende virksomhet, hensiktsmessig.

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs

 • Kan studentene beskrive den relevante verdikjeden på ulike måter
 • Forstår studenten hva interorganisatoriske ressurskalkulasjoner handler om
 • Er studenten trent i å se sammenhengen mellom kostnadsanalyse og ledelsesfilosofien lean
 • Kan studenten gjennomføre produktlønnsomhetskalkulasjoner
 • Kan studenten gjennomføre kundelønnsomhetskalkulasjoner
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs

 • Kan studentene utføre bedriftsøkonomisk verdikjedeoptimering
 • Kan studentene utføre lønnsomhetsanalyser
 • Kan studentene anvende premissene for å kunne skape en lærende virksomhet

 

General Competence

Studentene har kompetanse om betydningen av å kunne definere den beslutningsrelevante verdikjeden og er i stand til å gjennomføre bedriftsøkonomiske kalkulasjoner i tilknytning til denne.

Course content
 • Verdikjedeoptimering
 • Ressursoptimering, praktiske kalkulasjoner
 • Lean ledelse og lean økonomi
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

The course is part of the SLM course series, Business Management, which consists of the SLM courses SLM 6007 Managerial accounting and strategy, SLM 6008 Value Chain Optimalization and Lean Management and SLM 6009 Circular Economy and Competitiveness. The courses are based on the course BIK 2953 Business Management, 7.5 credits. If you have completed three courses from the same SLM course series, and meet the admission requirements for taking the BI exam, you can take an exam within that course course, which gives a total of 7.5 credits.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits