SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk

SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk

Kurskode: 
SLM 1003
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Tarjei Alvær Heggernes
Emnenavn på engelsk: 
Digital Communication and Social Networks
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset i Digital kommunikajson og sosiale nettverk gir deg en innføring i hvordan sosiale plattformer som teknologier kan utløse gevinster og gi konkurransefortrinn innenfor ulike forretningsområder og funksjoner i en virksomhet. 

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • Ha kunnskap om hvilke formål sosiale medier har innenfor virksomhetens forretnings-områder og funksjoner
  • Kjenne til strukturert planlegging av tiltak og  aktiviteter og i sosiale kanaler og nettverk 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

  • Kunne koble sammen sosiale medier-formål med forretningsfunksjoner
  • Bistå i planleggingen av sosiale medier til strategiske kommunikasjon- og markedsføringsformål
Generell kompetanse

Etter endt kurs skal studenene;

ha innsikt i hvordan sosiale medier som teknologier kan utløse gevinster innenfor ulike forretningsområder og funksjoner i verdikjeden.

Kursets innhold

Den digitale kundereisen

Sosiale medier som teknologier i forretningsdrift

Planleggingsprosessen, plattformer og nettverk  

 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital forretningsforståelse, som består av består av SLM-kursene SLM 1001 Den digitale transformasjonen, SLM 1002 Digital forretningsstrategi, og SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk. Kursene er basert på kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits