SLM 1002 Digital forretningsstrategi

SLM 1002 Digital forretningsstrategi

Kurskode: 
SLM 1002
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Tarjei Alvær Heggernes
Emnenavn på engelsk: 
Digital Business Strategy
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset tilhører kursserien Digital forretningsforståelse.

I dette kurset ser vi på utviklingen av digitaliseringens plass i strategiprosesser og hvordan plattformøkonomien med fokus på virksomhetens forretningssystemer kan støtte verdiskapingen i virksomheter. Digitalisering har store konsekvenser for all forretningsdrift. En velutviklet digital strategi er avgjørende for at virksomheter skal utvikle seg og overleve i fremtiden. 

Kunnskapsmål

Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å:redegjøre for hvordan forretningssystemer kan representere muligheter og begrensninger i forhold til en digitaliseringsstrategi.

Ferdighetsmål

Etter gjennomført kurs skal du være i stand til å Identifisere hovedtyper av data som er tilgjengelige i og utenfor virksomheten, og reflektere rundt informasjonsinnholdet i disse dataene.

Generell kompetanse

En oversikt over digital forretningsstrategi og konkurransekrefter.

Kursets innhold
  • Plattformøkonomi og økosystemer

  • Innsikt og analyse

  • Forretningsmodeller

  • Verdiskapning og verdikonfigurasjoner

  • Forretningssystemers rolle i digitalisering

  • Digital forretningsstrategi og konkurransekrefter

  • Hvordan det digitale påvirker strategisk ledelse

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

Kurset er en del av SLM-kursserien, Digital forretningsforståelse, som består av består av SLM-kursene SLM 1001 Den digitale transformasjonen, SLM 1002 Digital forretningsstrategi, og SLM 1003 Digital kommunikasjon og sosiale nettverk. Kursene er basert på kurset BIK 2941 Digital forretningsforståelse, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits