REV 3575 Finansregnskap med avslutning og regnskapsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN

REV 3575 Finansregnskap med avslutning og regnskapsteori - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
REV 3575
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
10
Kursansvarlig: 
Janicke Rasmussen
Hans Robert Schwencke
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i regnskap og revisjon - Programkurs
Semester: 
2017 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Resit exam semesters: 
2017 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble bli undervist siste gang våren 2014.
Iht. Forskrift om rammeplan for bachelor i regnskap og revisjon av 2. juli 2012, § 5. Ikrafttredelse og overgangsregler, kan studenter som har påbegynt studiet under tidligere rammeplan, avlegge eksamen etter denne inntil 31. desember 2017. Kontinuasjonseksamen vil bli tilbud ved BI høsten 2014, våren 2015, høst 2015, vår 2016, vår 2017 og høst 2017.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i opplæringen i årsregnskap på revisorstudiet.

Kunnskapsmål

Kunnskapsmål:

Studentene skal erverve kunnskaper innen rammeverket for beregning av utsatt skatt og konsernregnskap i Norge. Dessuten skal studentene få innsikt i regnskapsteoretiske emner i lys av internasjonal regnskapsutvikling.
 

Ferdighetsmål

De skal oppøve ferdigheter i utarbeidelse av konsernregnskap og regnskapsteorietiske emner.

Holdningsmål

De skal oppøve gode holdninger til faglig samarbeid og prosjektarbeider.

Kursets innhold
 • Sentrale skattemessige vurderingsregler
 • Beregning av utsatt skatt
 • Behandling av utsatt skatt i årsregnskapet og skatteregnskapet
 • Regnskapsmessig behandling av oppkjøp av datterselskaper
 • Interne transaksjoner i konsernregnskapet
 • Behandlingen av minoritetsinteresser i konserner
 • Utsatt skatt i konsernregnskapet
 • Internasjonal regnskapsregulering
 • Regnskapsteori
Læreprosess og tidsbruk

Kurset gjennomføres med forelesninger over 48 kurstimer. Bare de mest sentrale områder gjennomgås i plenum. Studentene må selv sette seg inn i pensumstoffet i forkant av hver forelesning og fordype seg i stoffet/jobbe med oppgaver i etterkant (selvstudium). Som en del av undervisningsopplegget skal studentene også jobbe med to case innenfor deltemaene (skatt, konsernregnskap og teori).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Kurs innen samme fagområde som går tidligere i studiet eller tilsvarende.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35751
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
40Nei3 Måned(er)Gruppe/Individuell (1 - 3)Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
REV35752
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
60Ja3 Time(r)
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Individuell Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet:3 Måned(er)
Kommentar:Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:REV35751
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
 • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:Begge eksamenselementer må bestås for få endelig karakter i kurset.
Eksamenskode:REV35752
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning48Time(r)
Forberedelse til undervisning60Time(r)
Selvstudium80Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver80Time(r)
Eksamen3Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:48 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:80 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
271

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 10 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 270 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Elling, Jens Oluf 2012 Finansiel rapportering: teori og regulering 3. udg Gjellerup  
Schwencke, Hans R.; Haugen, Dag Olav; Huneide, Jens Erik; Pedersen, Kirsten   Årsregnskapet i teori og praksis   Gyldendal akademisk  

Anbefalt/Recommended

Book
Authors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Kristensen, Roy 2014 Årsregnskapet: oppgavesamling med løsningsforslag 8. utg Gyldendal akademisk