NSA 2510 Marine Insurance

NSA 2510 Marine Insurance

Kurskode: 
NSA 2510
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Morten Lund
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Holdningsmål

.

Kursets innhold

.

Læreprosess og tidsbruk

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

.

Forkunnskapskrav

.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
NSA25101
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Ja3 Time(r)
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
  • Enspråklig ordbok, engelsk-engelsk
Individuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
  • Enspråklig ordbok, engelsk-engelsk
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode:NSA25101
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning36Time(r)
Annet i klasserom9Time(r)
Forberedelse til undervisning60Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver20Time(r)
Selvstudium75Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:36 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Annet i klasserom
Varighet:9 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:20 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:75 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Falkanger, Thor; Bull, Hans Jacob; Brautaset, Lasse 2017 Scandinavian maritime law: the Norwegian perspective 4th ed. Universitetsforl Chapters 21 and 22
Wilhelmsen, Trine-Lise; Bull, Hans Jacob 2017 Handbook on hull insurance 2. utg Gyldendal juridisk Chapter 1,3,4,5,6,7,9,10,11,13,14 are recommended reading in addition to the Commentary to the Nordic Marine Insurance Plan 2013.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2013 Commentaries to the Nordic Marine Insurance Plan CEFOR (Central Union of Marine Underwriters) The commentary can be ordered from CEFOR (Central Union of Marine Underwriters).
2013 The Nordic Marine Insurance Plan of 1996 : version 2013 Available from CEFOR (The central union of marine underwriters).
Institute Time Clauses Hull 1983 The English cover for Hull insurance - for reference.
2013 Skuld P&I Club`s statutes and rules. The rules for P&I insurance. 2013
Material presented during the lectures or Itslearning will be regarded as curriculum.
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Gold, Edgar; Poland, Simon; Kingsley, Jeremy; Brækhus, Sjur; Assuranceforeningen Gard cop. 2002 Gard handbook on P&I insurance 5th ed Assuranceforeningen Gard