MRK 3544 Global Economy

MRK 3544 Global Economy

Kurskode: 
MRK 3544
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Marit Sjøvaag
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i internasjonal markedsføring - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets formål:
Kurset er en innføring i de viktigste over- og mellomstatlige organisasjoner som regulerer internasjonal økonomisk aktivitet, med særlig vekt på den historiske bakgrunnen for, oppbyggingen av og virkemåten til WTO og EU. En spesiell oppmerksomhet vies regimer av relevans for markedsføring og forbrukerhensyn, likeså hvordan det internasjonale sivile samfunn har befestet seg som en sentral opinionsdannende aktør.

Kunnskapsmål

Students will gain a basic understanding of the global economy, and understand how organizations, in particular the WTO and the EU, contribute to regulation of international economic activity. They will learn how different theoretical perspectives lead to different conclusions regarding current major issues such as free trade, economic development, the global financial system and environmental change.

Ferdighetsmål

The students are to acquire a clear understanding of how cross-border economic activity takes place in a complex regulatory regime, where national government and supranational competencies interact. Students will be able to understand how marketing is regulated as both supranational cross-border services, and as a part of corporate and national states' economic strategies.

Holdningsmål

Students will be trained to understand the value-based reasons for the supranational regimes, and to have a mature and reflective approach to the problems and weaknesses that characterize these regimes. Likewise, they gain an understanding of how markets need regulation to function.

Kursets innhold
  • Global political economy - theory and framework
  • Globalisation
  • International regimes for trade and cooperation (including WTO, IMF, WB, EU, EEA)
  • The international monetary and financial system
  • Economic development
  • The global environmental challenge
Læreprosess og tidsbruk

The course consists of 39 hours constituting a combination of lectures and feedback on students’ work.

60% of the final grade is given relative to two papers written during the semester. The students will be given an opportunity to receive feedback on the papers, and make changes and corrections, before final hand-in at the end of term.

Students are expected to actively engage to enhance learning both in and between lectures.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Re-sit examination for MRK 35441 will be autumn 2018 and last time spring 2019. From autumn 2019 (2019/20) students need to take both MRK 35442 and MRK 35443.

Kvalifikasjoner
Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MRK 35442
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja3 Time(r)
  • Tospråklig ordbok
Individuell
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MRK 35443
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei 1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Tospråklig ordbok
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: MRK 35442
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet: 1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: MRK 35443
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning39Time(r)
Forberedelse til undervisning83Time(r)
Innlevering(er)75Time(r)
Eksamen3Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:39 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:83 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:75 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Eksamen
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
O'Brien, Robert; Williams, Marc 2016 Global political economy: evolution and dynamics Fifth edition Palgrave Macmillan
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
El-Agraa, Ali; Machin, Miriam External Trade Policy External Trade Policy Chapter 24.
Spolaore, Enrico The political economy of European integration The political economy of European integration Finnes også som nber working paper: http://www.nber.org/papers/w21250
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
2014 How the European Union Works: Your guide to EU institutions European Comission
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
EEA Standing Committee 2013 The Basic Features of the EEA Agreement European Free Trade Association Click on “Click here to download a pdf version of this page”.
Audio-visual document
Authors/Editors Tittel Journal URL Publisher StudentNote
Aftenposten Sweatshop Sweatshop Resource Aftenposten
Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Claes, Dag Harald; Hveem, Helge; Tranøy, Bent Sofus 2017 Internasjonal politisk økonomi 3. utg Universitetsforl
Oatley, Thomas H. cop. 2014 International political economy 5th ed., New international ed Pearson Education
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
Newell, Peter Globalization Globalization Chapter 22 p. 377-394.
Article
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Bourguignon, François 2016 Inequality and Globalization.
Gupta, Joyeeta 2010 A history of international climate change policy
Rosanvallon, Pierre 2016 How to Create a Society of Equals.