MRK 3544 Global Economy

MRK 3544 Global Economy

Kurskode: 
MRK 3544
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Marit Sjøvaag
Emnenavn på engelsk: 
Global Economy
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i Internasjonal Management - Programkurs
Semester: 
2018 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kursets formål:
Kurset er en innføring i de viktigste over- og mellomstatlige organisasjoner som regulerer internasjonal økonomisk aktivitet, med særlig vekt på den historiske bakgrunnen for, oppbyggingen av og virkemåten til WTO og EU. En spesiell oppmerksomhet vies regimer av relevans for markedsføring og forbrukerhensyn, likeså hvordan det internasjonale sivile samfunn har befestet seg som en sentral opinionsdannende aktør.

Kunnskapsmål

Students will gain a basic understanding of the global economy, and understand how organizations, in particular the WTO and the EU, contribute to regulation of international economic activity. They will learn how different theoretical perspectives lead to different conclusions regarding current major issues such as free trade, economic development, the global financial system and environmental change.

Ferdighetsmål

The students are to acquire a clear understanding of how cross-border economic activity takes place in a complex regulatory regime, where national government and supranational competencies interact. Students will be able to understand how marketing is regulated as both supranational cross-border services, and as a part of corporate and national states' economic strategies.

Holdningsmål

Students will be trained to understand the value-based reasons for the supranational regimes, and to have a mature and reflective approach to the problems and weaknesses that characterize these regimes. Likewise, they gain an understanding of how markets need regulation to function.

Kursets innhold
  • Global political economy - theory and framework
  • Globalisation
  • International regimes for trade and cooperation (including WTO, IMF, WB, EU, EEA)
  • The international monetary and financial system
  • Economic development
  • The global environmental challenge
Læreprosess og tidsbruk

The course consists of 39 hours constituting a combination of lectures and feedback on students’ work.

60% of the final grade is given relative to two papers written during the semester. The students will be given an opportunity to receive feedback on the papers, and make changes and corrections, before final hand-in at the end of term.

Students are expected to actively engage to enhance learning both in and between lectures.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Re-sit examination for MRK 35441 will be autumn 2018 and last time spring 2019. From autumn 2019 (2019/20) students need to take both MRK 35442 and MRK 35443.

Forkunnskapskrav

Det stilles ingen spesielle krav til forkunnskaper.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetHjelpemidlerGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MRK 35442
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
40Ja3 Time(r)
  • Tospråklig ordbok
Individuell
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
MRK 35443
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
60Nei 1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:40
Tilsyn:Ja
Gruppering (størrelse):Individuell
Hjelpemidler:
  • Tospråklig ordbok
Varighet:3 Time(r)
Kommentar:
Eksamenskode: MRK 35442
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:60
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Hjelpemidler:
Varighet: 1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: MRK 35443
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning på Campus
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
83 Time(r)
Innlevering(er)
75 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.