LUS 1003 Forhandlinger

LUS 1003 Forhandlinger

Kurskode: 
LUS 1003
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Elin Akre Trønnes
Emnenavn på engelsk: 
Negotiations
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Leveranser uten studiepoeng
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Forhandlinger skjer i veldig mange sammenhenger. Vi forhandler på jobb med våre arbeidsgivere, arbeidstakere, kolleger, kunder eller leverandører.  Vi forhandler hver dag, men hvor bevisste er vi på hva som skjer i slike situasjoner? Hvordan kan vi utvikle oss til å bli bedre forhandlere? Forskningen på dette feltet kan gi oss mye kunnskap vi kan ha nytte av. 

I dette skreddersydde programmet for NorgesGruppen bruker vi teori og forskning som vil hjelpe deg å forstå og analysere de kritiske elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon. Ved å bruke rollespill og cases vil du få mulighet til å utvikle dine ferdigheter gjennom praktisk trening. 

Kunnskapsmål
 • Kunne analysere en forhandlingssituasjon.
 • Evne å både skape og kapre verdi i forhandlinger.
 • Kunne tilegne seg informasjon og makt i forhandlinger. 
 • Både være empatiske og selvhevdende i forhandlinger.
 • Kunne dra nytte av forskjellige mentale barrierer og forhandlingstaktikker. 
 • Ha oversikt over beste praksis innen forhandlingsforskning.
Ferdighetsmål
 • Kunne lage en god forhandlingsplan. 
 • Kunne gjennomføre en optimal forhandling. 
 • Evne å takle forskjellige typer forhandlingssituasjoner. 
Generell kompetanse

I dette skreddersydde programmet bruker vi teori og forskning som vil hjelpe deg å forstå og analysere de kritiske elementene og prosessene i en forhandlingssituasjon.

Kursets innhold

Kurset er skreddersydd for NorgesGruppen ASA. 

Modul 1, 2 dager: 

 • Psykologi i forhandlinger: Kompetanse og varme 

 • Forhandlingssimulering Harvardcase Parker-Gibson 

 • Forhandlingssimulering Harvardcase Viatex 

 • Harvardmetoden for forberedelser til forhandlinger 

 • Hvordan skape og kapre verdi i forhandlinger 

 • Agere på emosjoner 

Modul 2, 1 dag: 

 • Informasjon og makt i forhandlinger 

 • Forhandlingssimulering Harvardcase Diego Primadonna 

 • Psykologiske sider ved makt og kompetanse 

Modul 3, 2 dager: 

 • Forankring 

 • Verbal kommunikasjon og kompetanse 

 • Vinkling 

 • Forhandlingstaktikk 

 • Kommunisere et «positivt nei» i reelle NorgesGruppen-situasjoner 

 • Forhandlinger vs auksjoner 

 • Kreativ problemløsning i forhandlingssituasjonen 

 • Forhandlingssimulering Harvardcase Bakra Beverage 

 • Oppsummering og oppfølgingsplan viktigste lærdom 

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over 5 dager. Totalt ca. 40 undervisningstimer. 

Undervisningen gjennomføres med en kombinasjon av forelesninger, diskusjonsgrupper og øvelser.  

Før hver samling forbereder deltakerne seg ved å lese pensum samt forhandlingscase for gjeldende samling. 

De fire forhandlingscasene simuleres og gjøres videopptak av. Det varieres mellom antall deltakere i forhandlingsgrupper på 1:1, 2:2, 3:3. Videoopptakene gjennomgås og analyseres av deltakerne selv og begge forelesere. Gjennomgang i plenum påfølgende undervisningsdag.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette er et bedriftsinternt kurs for NorgesGruppen.

Kvalifikasjoner

Målgruppen er faglige nøkkelpersoner i virksomheten. Kursene er uten formelle opptakskrav, men det forutsettes at deltakerne har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring. 

Forkunnskapskrav

No required prerequisite knowledge.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
40 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
40

Text for 0 credits