LUS 1002 Lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

LUS 1002 Lederkurs for tannleger i offentlig og privat sektor

Kurskode: 
LUS 1002
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Anders Dysvik
Emnenavn på engelsk: 
Leadership for dentists in the public and private sector
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Leveranser uten studiepoeng
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
-
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset er et skreddersydd kompetanseprogram med mål om å gjøre tannleger til bedre ledere, og til å styrke kompetansen og motet til å bruke handlingsrommet i sitt virke som ledere og profesjonsutøvere for å skape gode arbeidsplasser.

Lederutfordringene kommer normalt med erfaring og tid, men for å lykkes best mulig i overgangen trenger man kunnskap, verktøy, metoder og innspill. Fokus i kurset rettes mot det konkrete daglige samspillet mellom ledere og medarbeidere i team, og deres praktisk jobbsituasjon i helsetjenesten.

Formålet med programmet er å gi kunnskap og ferdigheter som gjør den enkelte mer trygg og effektiv i utøvelsen av sin lederrolle på tannlegekontoret og i teamet. Og til å stå i krysningen mellom rollen som virksomhetens daglige leder, i rollen som operativ teamleder og i samhandling mellom ulike profesjoner.

Det overordnede målet med programmet er å bygge deltakernes kunnskap, ferdigheter og holdninger til å utøve sitt lederskap på en måte som øker virksomhetens levedyktighet.

Kunnskapsmål
 • Kunne reflektere kritisk om hva lederskap handler om og sette dette i sammenheng med egen praksis
 • Tilegne seg solid forskningsbasert kunnskap om hvordan forskjellige former for lederatferd øker virksomhetens levedyktighet 
Ferdighetsmål
 • Deltakerne vil utvikle ferdigheter gjennom praktisk erfaring med et spekter av lederverktøy. Felles for verktøyene er at de kan brukes direkte i egen virksomhet og på den måten bidra positivt til virksomhetens resultater, men også at utprøving av verktøyene muliggjør kritisk selvrefleksjon og kontinuerlig utvikling av eget lederskap
Generell kompetanse
 • Verdsette betydningen av forskningsbaserte kunnskaper om ledelse og at god ledelse er forbundet med kontinuerlig egenutvikling i rollen som leder
 • Verdsette betydningen av samspill mellom leder og medarbeider som grunnlag for god ledelse og utvikling av eget lederskap
 • Verdsette betydningen av åpenhet og ydmykhet i møtet med de man leder og bruke medarbeiderne som den viktigste ressursen i utvikling av eget lederskap
Kursets innhold

Identifisere lederutfordringer i virksomhet og sektor;

 • Ledelsesteorier og -strategier, lederrollen og en leders oppgaver
 • Den ideelle leder og personlige egenskaper en leder bør ha
 • Kommunikasjon mellom leder og ansatte
 • Noen utvalgte juridiske utfordringer knyttet til sektoren, feks konflikthåndtering, etiske dilemmaer etc.

 

Introduksjon til effektiv ledelse og ledelsesbegreper;

 • Hva sier forskning om god og dårlig ledelse
 • Ledelse og omstilling
 • Konflikt og konflikthåndtering
 • Gjennomgang og trening på lederverktøy
   

Introduksjon til team – og mestringsledelse;

 • Beste reflekterte selvportrett som tilbakemeldingsøvelse
 • Psykologisk trygghet
 • Dilemmaer i ledelse
 • Ytringsklima
 • Mestringsklima
 • Lede på tvers av kultur og (profesjons)identitet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset har en varighet på ca 14 uker med 6 moduler. Modulene inneholder ulike undervisnings- og læringsaktiviteter i et fast mønster.

Det benyttes læringsplattformen Insendi og videokonferansesystemet Zoom.
Kurset består av 5 samlingsdager og 4,5 timer digital samling på Zoom.

Samling 1: fysisk to dager.
Samling 2: digital 1,5 time på Zoom.
Samling 3: fysisk to dager.
Samling 4: digital 1,5 time på Zoom.
Samling 5: digital 1,5 time på Zoom.
Samling 6: fysisk en dag.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

NTF har i samarbeid med BI utviklet kurset, kun for tannleger med medlemskap i foreningen. Kurset treffer både deg som er leder, og deg som vil bli leder, både i privat og offentlig sektor. Kurset vil styrke din kompetanse som leder, og er tilpasset din hverdag som tannlege.

Kvalifikasjoner

Ingen forkunnskaper.

Forkunnskapskrav

No required prerequisite knowledge.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits