Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 3510 Kreativ næring i reiseliv og stedsutvikling

KLS 3510 Kreativ næring i reiseliv og stedsutvikling

Kurskode: 
KLS 3510
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anne-Britt Gran
Kursnavn på engelsk: 
Creative Industries in Tourism and Place Development
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i ledelse av kreativ næring - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mange av de kreative bransjene utgjør betydelige ressurser i reiselivet. Turister reiser for å oppleve museer, arkitektur, kulturarv, festivaler, opera, konserter mm.  I tillegg til å generere verdiskaping i egen næring utløser kreativ næring betydelige inntekter i turismen. Det bedrives derfor utstrakt bruk av place marketing ved hjelp av kulturdestinasjoner og events der målet er å tiltrekke seg reisende fra både utland og omland. Etableringen av det spektakulære Guggenheim-museet i Bilbao er et eksempel på dette. Likeså benyttes nye og gamle kulturbygg og begivenheter til å bygge små steder og store byer. Målet er her å bygge attraktive steder med identitet og tiltrekningskraft for både arbeidskraft og bedriftsetableringer. Byggingen av Bjørvika i Oslo rundt de store kultursignalbyggene er et eksempel på en slik bydelsutvikling. Da de var på plass, ble de deretter benyttet til å markedsføre Oslo som attraktiv kulturby. Dette kurset skal handle om kreativ næring som ressurs i reiselivet og innsatsfaktor i å bygge steder.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal du ha opparbeidet:

 • innsikt i kreativ næring som ressurs både i reiseliv og stedsutvikling slik at studenten kan identifisere og analysere dette potensialet, og på sikt kunne implementere dette i praktisk arbeid.
 • kunnskap om teorier i place marketing og stedsutvikling. Det presenteres både norske og utenlandske case for å illustrere teoriene. 
Ferdighetsmål

Etter kurset skal du kunne:

 • analysere kreative bransjers potensial som ressurs i reiseliv og stedsutvikling og de politiske rammebetingelsene
 •  beherske flere måter å implementere kreativ næring på i praksis
Generell kompetanse

Forstå reiseliv og stedsutviklingens betydning for kreativ næring og hvordan kreativ næring kan være bidragsyter til den.

Kursets innhold
 • Kreativ nærings rolle i reiseliv og stedsutvikling
 • Historiske og samtidige case
 • Kulturformenes ulike ressurser og funksjoner
 • Place/destination marketing i teori og praksis
 • By- og stedsutvikling i teori og praksis
 • Ildsjelens/den sosiale entreprenørens rolle
 • Politiske rammebetingelser
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 30 timer forelesning, som inkluderer en utflukt til et relevant sted. Det blir utstrakt bruk av gjester fra reiselivsnæringen og stedsutvikling.

Studentene arbeider med prosjektoppgaven hele semesteret, og temaet for oppgaven skal også presenteres i klassen (prosjektoppgaven teller hundre prosent av karakteren).

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Prosjektoppgave
Eksamenskode: 
KLS 35101
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
80 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.