Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

KLS 2600 Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, orkester - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

KLS 2600 Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, orkester - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Anne-Britt Gran

Institutt
Institutt for kommunikasjon - kultur og språk

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Målet med kurset er å gi studentene et overblikk over teater-, opera- orkester- og ballettvirksomhet- de såkalte performative kunstartene - i Norge. Kursets hovedtema omfatter bla. virksomhetenes historie, organiseringsformer og kulturpolitikk, samt de aktuelle markedsøkonomiske utfordringene i disse virksomhetene - både nasjonalt og internasjonalt. Hensikten med kurset er å gi studentene en historisk, organisatorisk og kulturpolitisk bakgrunn for forståelsen av dagens situasjon. Ved avslutningen av kurset forventes studentene å kunne analysere de viktigste aspektene ved dagens performative kulturvirksomheter.

  Forkunnskaper
  Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Aslaksen, Ellen K.. 2004. Ung og lovende : unge kunstnere - erfaringer og arbeidsvilkår. Abstrakt forlag. (s. 13-30, s 89-195)

  Artikkelsamling:
  Gran, Anne-Britt (red.). Artikkelsamling: Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera og orkester

  Annet:
  Langdalen, Jørgen. 2002. Musikkliv og musikkpolitikk. Rapportserien / Norsk kulturråd ; nr 31. Oslo : Norsk kulturråd. (s-15-22, s 28-173)
  St.meld. nr. 48 (2002-2003). Kulturpolitikk fram mot 2014. (s. 7-12, s. 27-39, s. 123-148)  Anbefalt litteratur

  Annet:
  Aslaksen, Ellen K.. 2000. Teater ut til bygd og by?. Rapport / Norsk kulturråd ; nr 16. Oslo : Norsk kulturråd
  Bjørkås, Svein. 1998. Det muliges kunst. Rapport / Norsk kulturråd - utredning ; nr 12. Oslo : Norsk kulturråd
  Langdalen, Jørgen. 2002. Musikkliv og musikkpolitikk. Rapportserien / Norsk kulturråd ; nr 31. Oslo : Norsk kulturråd. (Resten av rapporten)  Emneoversikt
  • De performative virksomhetenes generelle kjennetegn
    Institusjonsteatre og frie teatergrupper
    Nasjonal og regional opera
    Nasjonal ballett og frie danseensembler
    Orkester og musikkensembler
  • De performative virksomhetenes historikk
    Gamle kunstformer i en ny tid
  • De performative virksomhetenes kulturpolitikk
    Offentlig støtte og private sponsorkroner
  • De performative virksomhetenes organiseringsformer
    Institusjoner, prosjekter, festivaler og hybride former
  • Markedsøkonomiske utfordringer i de performative kunstartene

  Dataverktøy
  Dataverktøy benyttes ikke i dette kurset.

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger. Det anbefales å danne kollokviegrupper som arbeider med den obligatoriske litteraturen og som kan forberede eventuelt gruppesamarbeid til hjemmeeksamen.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med hjemmeeksamen på 72 timer som løses individuelt eller i grupper på inntil tre studenter.

  Eksamenskode(r)
  KLS 26001 - Hjemmeeksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset KLS 2600 Kulturbransjekunnskap V - Teater, opera, orkester, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler er tillatt til eksamen.

  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist for siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester fom. høsten 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon