Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk

JUR 3624 Regnskapsførerskikk og etikk

Kurskode: 
JUR 3624
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Kari Birkeland
Roy Kristen Kristensen
Kursnavn på engelsk: 
Accountant Practice and Ethics
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og adm. med regnskapsutdanning - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset inngår i studieplanen for å oppnå godkjenning som norsk statsautorisert regnskapsfører etter UHR-ØA-planen av 11.09.2019 (gammel plan). 

Kunnskapsmål

Kurset skal gi studentene dyptgående kunnskap om lovkravene for å praktisere som autorisert regnskapsfører, herunder kravene i god regnskapsføringsskikk. Studentene skal også ha kunnskap om bokføringsregelverket og grunnleggende kunnskap om vurdering og løsning av etiske dilemmaer innen regnskapsføring, samt kunnskap om det norske bokføringsregelvarket.

Kurset fyller kravene i Anbefalt plan utgitt av UHR-ØA.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne drøfte og løse konkrete problemstillinger innenfor god yrkesutøvelse og regnskapsføringsskikk og bokføring. Studentene skal også kunne drøfte case om etiske dilemmaer.

Kurset fyller kravene i Anbefalt plan utgitt av UHR-ØA.

Generell kompetanse

Utvikle bevissthet om viktigheten av god yrkesutøvelse og etisk opptreden.

Kursets innhold

Studiet omfatter følgende hovedemner:

  • Lovreguleringen av regnskapsføreryrket
  • Kravene i god regnskapsføringsskikk
  • Kravene til risikostyring
  • Plikten til å rapportere mistenkelige transaksjoner
  • Bokføringsreglene
  • Etikk i regnskapsførerfaget
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Gjennomføring som nettstudium

I kursets gjennomføring som nettstudium vil nettlærer, i samarbeid med studieadministrasjonen, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digitale læringsressurser og -aktiviteter. Dette vil tilsvare timeantall oppgitt som undervisning på campus. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Totalt anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Gjennomføring ved nett- eller kveldsstudier
I kursets gjennomføring som nettstudium eller kveldsstudium vil foreleser, i samarbeid med studieadministrasjonen for nett- og kveldsstudier, organisere en hensiktsmessig kombinasjon av digital undervisning og forelesninger. Nettstudentene tilbys også en studieguide som skal bidra til progresjon og oversikt. Total anbefalt tidsforbruk for gjennomføring av kurset gjelder også her.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Følgende kurs eller tilsvarende:

BØK 3422 Bedriftsøkonomisk analyse og
BØK 3541 Økonomi og virksomhetsstyring eller BØK 3551 Praktisk økonomi og virksomhetsstyring.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • Alle trykte og håndskrevne hjelpemidler
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Digital ressurs: Lovdata Pro (Digital Eksamensmodus)
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
JUR36241
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
47 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.