FIN 3510 Financial Markets

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

FIN 3510 Financial Markets

Kursansvarlig
Knut Sagmo

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Høst

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Engelsk

Innledning

  Læringsmål

   Forkunnskaper


   Obligatorisk litteratur
   Bøker:
   Saunders, Anthony, Marcia Millon Cornett. 2012. Financial markets and institutions. 5th ed. McGraw-Hill/Irwin. 260 pages. Latest edition to be used in class.

   Anbefalt litteratur
   Bøker:
   Fabozzi, Frank J., Franco Modigliani and Frank J. Jones. 2009. Foundations of financial markets and institutions. 4th ed. Pearson Education. 250

   Emneoversikt

    Dataverktøy


    Læreprosess og tidsbruk


     Eksamen


     Eksamenskode(r)


     Hjelpemidler til eksamen


     Kontinuasjon


     Tilleggsinformasjon