Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EXC 2122 Financial Performance Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

EXC 2122 Financial Performance Management - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
EXC 2122
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Olav Nordtømme
Kursnavn på engelsk: 
Financial Performance Management - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor of Business Administration - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang høsten 2023. Kontinuasjonseksamen tilbys høsten 2024 og siste gang våren 2025.

Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Forkunnskapskrav

.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Skole-eksamen.
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
EXC 21222
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Alle deleksamener må bestås for å oppnå endelig karakter i kurset.
Eksamenskode: 
EXC 21223
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Individuell oppgaveløsning
60 Time(r)
Oppgaver fra egenprodusert oppgave- og casesamling
Gruppearbeid / oppgaver
12 Time(r)
Deltagelse i oppgaveseminarer organisert av studentveileder
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Lærebok, studieguide og artikler
Eksamen
40 Time(r)
Inklusive forberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.