ESP 3025 Decisions from Data: Driving an Organisation with Analytics

ESP 3025 Decisions from Data: Driving an Organisation with Analytics

Kurskode: 
ESP 3025
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Espen Andersen
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive Short Programmes
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Innledning må legges inn ESP

Kunnskapsmål

Læringsmål må legges inn ESP

Kursets innhold

Emneoversikt må legges inn ESP

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Dette er åpne kurs uten formaliserte opptakskrav. Den primære målgruppen er ledere og faglige nøkkelpersoner i virksomheten. Derfor forutsettes det at deltakerne har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring.  

Forkunnskapskrav

Executive Short Programmes henvender seg i første rekke til ledere, mellomledere og spesialister i privat og offentlig sektor. Kursene er uten formelle opptakskrav, men det forutsettes at deltakerne har en god kombinasjon av teoretisk bakgrunn og praktisk erfaring.

Eksamensorganisering: 
Ingen
Total vekting: 
0