ELE 3780 Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill

ELE 3780 Den digitale bedriften: Teknologi og forretning i samspill

Kurskode: 
ELE 3780
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Ragnvald Sannes
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2018 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Hvordan lager man en digital tjeneste som lykkes? Hvordan utnytte data fra dingser som er tilkoblet nettet? Hvordan skape nye og effektive virksomheter? Disse og lignende spørsmål er temaer i dette kurset, som vi vil nærme oss med en praktisk og konkret tilnærming.

Digitalisering skjer når virksomheter tar i bruk digitale teknologi på en helhetlig og integrert måte, både internt og eksternt. Den digitale bedriften har gjerne strømlinjeformet alle sine arbeidsprosesser, utnytter digital teknologi til å skape en helhetlig og friksjonsfri kundeopplevelse, og tenker på hvordan forretningsmodellen kan endres. For å lykkes med digitalisering er det ikke tilstrekkelig å ha fokus på de tekniske løsningene, man må også endre organisasjon, ledelsesmekanismer og utvikle ny kompetanse.

I kurset vil vi starte med å se på noen eksempler på digitale tjenester og virksomheter for å se hva de gjør som er nytt og annerledes. Det vil gi grunnlag for å forstå hvorfor noen får det til, og andre ikke. Deretter ser vi noen enkle men effektive verktøy og metoder for utvikling og design av digitale tjenester. Avslutningsvis i kurset ser vi på den teknologiske utviklingen og hvordan det kan hjelpe oss til å være forberedt på det som kommer.

Kunnskapsmål
 • Forstå begrepet digitalisering
 • Ha kunnskap om hvordan digitalisering kan utvikle operative prosesser, kundeopplevelser og forretningsmodellen
 • Ha kjennskap til prosesser, metoder og verktøy for utvikling av digitale løsninger
 • Ha kunnskap om organisatoriske og ledelsesmessige mekanismer som understøtter digitaliseringen av en virksomhet
 • Ha forståelse for hvordan teknologier utvikles over tid

 

Ferdighetsmål

Kunnskapsmål:

 • Kunne analysere digitale løsninger og identifisere grunnleggende egenskaper
 • Kunne identifisere nye digitaliseringstiltak i en virksomhet
 • Kunne bruke enkle og brukervennlige verktøy for prototyping av digitale løsninger
Holdningsmål
 • Den teknologiske utviklingen skaper mange muligheter for nye anvendelser. I kurset vil vi skille mellom det som er teknisk mulig, det som er hensiktsmessig i en forretningskontekst, og hva som er ønskelig mht. etikk og samfunnsutvikling.
Kursets innhold

Kurset vil omfatte følgende temaer:

 • Digitalisering, digitale tjenester og digitale forretningsmodeller
 • Hva er en god digitale tjeneste?
 • Hvordan designe en digital tjeneste?
 • Prototyper og "Minimum Viable Product"
 • Teknologiutvikling og teknologiforståelse
Læreprosess og tidsbruk

Vi vil bruke enkle verktøy, tilgjengelig via nettleser og/eller apper, underveis i kurset.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

For valgkurs tilbys normalt kontinuasjonseksamen ved neste gjennomføring av kurset. Dersom et valgkurs utgår eller ikke blir satt i gang i det semesteret det tilbys, vil det bli tilbudt kontinuasjonseksamen i kursets normalsemester. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37801
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe (2 - 3)Innleveringen er et prosjektarbeid som går over hele semesteret. Prosjektet gir studentene anledning til å fordype seg i en selvvalg tematikk innen fagområdet. Tema for prosjektet kan være utfordringer og muligheter for en konkret virksomhet eller tjeneste, et faglig tema man ønsker å fordype seg i, generelle utfordringer og anvendelser av en ny type teknologi for å nevne noen eksempler.
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe (2-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:Innleveringen er et prosjektarbeid som går over hele semesteret. Prosjektet gir studentene anledning til å fordype seg i en selvvalg tematikk innen fagområdet. Tema for prosjektet kan være utfordringer og muligheter for en konkret virksomhet eller tjeneste, et faglig tema man ønsker å fordype seg i, generelle utfordringer og anvendelser av en ny type teknologi for å nevne noen eksempler.
Eksamenskode:ELE37801
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning45Time(r)Undervisning og annen klasseromsaktivitet. Enkelte sesjoner vil gjennomføres online.
Forberedelse til undervisning45Time(r)
Innlevering(er)110Time(r)Arbeid med Prosjektoppgave; gruppeprosjekt
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:Undervisning og annen klasseromsaktivitet. Enkelte sesjoner vil gjennomføres online.
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:45 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Innlevering(er)
Varighet:110 Time(r)
Kommentar:Arbeid med Prosjektoppgave; gruppeprosjekt
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Westerman, George; Bonnet, Didier; McAfee, Andrew cop. 2014 Leading digital: turning technology into business transformation   Harvard Business Review Press  
Laudon, Kenneth C.; Laudon, Jane Price 2017 Management information systems: managing the digital firm 15th ed., Global ed Pearson Education Oversiktsbok på teknologi, mange kapitler skal leses for oversikt, noen mer i dybden.
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
    Reading package of selected papers and reports      

Anbefalt/Recommended

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Arthur, W. Brian 2009 The nature of technology: what it is and how it evolves   Allen Lane  
Brynjolfsson, Erik; McAfee, Andrew cop. 2014 The second machine age: work, progress, and prosperity in a time of brilliant technologies   Norton  
Ries, Eric 2011 The lean startup: how constant innovation creates radically successful businesses   Portfolio Penguin