ELE 3769 Cross Cultural Management

ELE 3769 Cross Cultural Management

Kurskode: 
ELE 3769
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Gillian Warner-Søderholm
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Holdningsmål

.

Kursets innhold

.

Læreprosess og tidsbruk

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

.

Forkunnskapskrav

.

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
ELE37691
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:ELE37691
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Arbeidsinnsats - aktivitetVarighetType varighetKommentar arbeidsinnsats
Undervisning38Time(r)
Forberedelse til undervisning46Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver56Time(r)
Selvstudium60Time(r)
Forventet arbeidsinnsats:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Undervisning
Varighet:38 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Forberedelse til undervisning
Varighet:46 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Gruppearbeid / oppgaver
Varighet:56 Time(r)
Kommentar:
Arbeidsinnsats - aktivitet:Selvstudium
Varighet:60 Time(r)
Kommentar:
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.

Talis literature

Obligatorisk/Compulsory

Book
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Browaeys, Marie-Joëlle; Price, Roger 2015 Understanding cross-cultural management 3rd ed Pearson
Chapter
Authors/Editors År Tittel Journal Edition Publisher StudentNote
House, Robert J. c2004 Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies Culture, leadership, and organizations: the GLOBE study of 62 societies Sage Pages: 410, 365, 622, 539
Document
Authors/Editors År Tittel Edition Publisher StudentNote
Classroom handouts, article collection and lecture notes published on It's Learning. Itslearning