DIG 3620 Digitale data og metoder - KONTINUASJONSEKSAMEN

DIG 3620 Digitale data og metoder - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
DIG 3620
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Håvard Huse
Emnenavn på engelsk: 
Digital Data and Methods - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2022 Høst
2023 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2022. Det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2022 og siste gang våren 2023.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

I dette kurset vil du bruke nye metoder for å samle inn data fra sosiale medier og internett. Nye analyseverktøy vil hjelpe deg i å finne mønster i store data, hvor du ender opp med beskrivelser av interessenter i form av personas.

Innsikt om målgruppen er stadig viktigere i dagens kommunikasjonsmiljø. Ved å analysere data og anvende innsikt i beslutningsprosessen skapes virkningsfulle og effektive PR- og markedsføringskampanjer. Med samfunnsspørsmål stadig høyere opp på ledelsens agenda, får kommunikasjonsavdelinger oftere i oppgave å samle inn informasjon og utvikle innsikt om komplekse problemer. Verdiskaping i byråer er i økende grad skapt gjennom kreativ og strategisk planlegging, som også avhenger av god innsikt.

I dette kurset er den generelle målsetningen å gi studenter som studerer digital kommunikasjon og markedsføring forståelse av ulike datadrevne metoder og analyseverktøy. Informasjon vil bli samlet inn fra digitale kanaler som sosiale medier, blogger, forum og nettsider. Dette vil gi studentene evnen til å forstå publikum, til å utvikle overbevisende og tilpassede budskap, til å velge de beste kommunikasjonskanalene for (ulike) budskap og, ikke minst, til å oppnå optimale resultater. Hovedvekten i klasserommet/undervisningen vil ligge på anvendelse og tolkning av resultater fra innsamlede data, og på analyse av informasjon for å kunne treffe fornuftige beslutninger om markedsføring og strategi. Vi vil fokusere mindre på matematiske og statiske egenskaper ved teknikkene som fører frem til disse resultatene, og mer på metodene som brukes for å analysere selve dataene.

Kunnskapsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

  • beskrive og sammenligne data fra nett og sosiale medier
  • reflekter rundt kvaliteten og anvendbarheten til data fra nett og sosiale medier
Ferdighetsmål

Etter kurset skal studenten kunne:

  • beskrive prosessen for innsamling av data fra nett og sosiale medier
  • konstruere personas basert på data som er innsamlet og analysert
  • anvende metoder som nettverksanalyse og andre visuelle fremstillinger av data fra sosiale medier
Generell kompetanse

Etter kurset skal studenten kunne:

  • identifisere og aktivt unngå fallgruver knyttet til datadrevet analyse
  • presentere funn på en overbevisende måte
Kursets innhold

1. Innledning: Digitale data og personas

Du vil lære om typer digitale data og hva slags muligheter og utfordringer som slike data har. Vi vil også introdusere personas, som er vår måte å sammenstille funnene våre.

2. Eksplorativ fase i datadreven analyse

Datadreven analyse presenterer andre utfordringer enn tradisjonell datainnhenting. Her lærer du om å være bevisst og aktivt unngå svakhetene og problemene til denne metoden.

3. Innsamling av data

Du vil lære å samle inn data fra ulike sosiale medier, hvilke begrensninger som finnes, og hvordan slike data ser ut. Data fra blogger, forum og andre kilder vil også gjennomgås.

4. Analyse

I disse timene skal du jobbe praktisk med flere verktøy. Her finner du ut hvordan ditt tema diskuteres i sosiale medier og på nett, hvem som er opinionsledere, hvordan nettverkene ser ut og hva trendene er.

5. Presentasjon av innsikt

Du vil lære noe om hvordan du visuelt fremstiller dine funn på en overbevisende måte, for å skape en helhetlig fortelling om dine personas.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil kombinere forelesninger med praktiske workshops. Kurset vil bestå av følgende elementer:

  • Forelesninger for å gi en grunnleggende forståelse av teorien 
  • Opplæring i programvare og andre verktøy for å analysere og visualisere innsikt.

Det gis muligheter for tilbakemelding på mappen underveis, før hele mappen leveres inn i slutten av semesteret. 

(Kontinuasjon ved neste kursgjennomføring.)

Dataverktøy
Gephi
Tableu
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Undervisning

Informasjon om hva som undervises på campus og andre digitale former vil bli presentert med forelesningsplanen før kursstart hvert semester.

Forkunnskapskrav

Det forventes at studentene har hatt undervisning i statistikk og kan jobbe med MS Excel. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
DIG 36201
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
To sensorer
Kontinuasjon:
-
100Nei1 SemesterGruppe/Individuell (1 - 3) Prosjektoppgave
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar: Prosjektoppgave
Eksamenskode:DIG 36201
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:-
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
80 Time(r)
Jobbe med mappen
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
21 Time(r)
Jobbe aktivt med feedback fra innleverte deler av mappen.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.