Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

DIG 3600 Design av interaktive apper

DIG 3600 Design av interaktive apper

Kurskode: 
DIG 3600
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Hanne Sørum
Håvard Huse
Kursnavn på engelsk: 
Design of Interactive Apps
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i digital kommunikasjon og markedsføring - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Mobiltelefonen har i dag blitt en uunnværlig livsledsager for de fleste forbrukere, og involveres i mange av våre daglige aktiviteter. I kombinasjon med den raske teknologiutviklingen har dette skapt en massiv etterspørsel etter applikasjoner (apper) for å tilfredsstille utallige behov. Forbrukere har stadig høyere forventninger til mobile løsninger, og bedrifter jobber konstant med å designe bedre og brukervennlige apper. Bedrifter bruker slike apper som en komponent i deres forretningsmodeller, til kommunikasjon og interaksjon med kunder, forbrukere og innbyggerne, til distribusjon av tjenester og for å tilby utvidete tjenester til brukerne. Ofte har ansatte ved kommunikasjonsavdelingen spennende ideer og ønsker om apper som IT-avdelingen derimot ser utfordringer med å implementere. Ledelsen på sin side ønsker å holde tritt med den teknologiske utviklingen, og ønsker å tilby applikasjoner for å fremstå som digitalt modne og innovative.

Vi har en app for det meste i dag, og i dette kurset skal du lære om hovedprinsippene for å designe en app til et bestemt formål. Mer spesifikt skal du skal lære om prosessen fra hvordan en app designes fra ideplanet til utvikling av denne, om hovedprinsippene for brukervennlighet og hvilke bruksområder en app potensielt kan ha. I tillegg skal du lære om prinsippene for god interaksjonsdesign, og du skal lage en prototype for hvordan appen skal se ut og fungere. 

Oppbyggingen av kurset, gjennomføringen av det og evalueringen av studentarbeidet er i samsvar med hvordan app-utvikling gjøres i praksis.

Kunnskapsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • kjenne til betydningen av brukertesting for å avdekke appens brukervennlighet og dermed identifisere potensielle fallgruver i utviklingsprosessen av apper
  • reflektere om hvordan prinsipper for brukervennlighet og interaksjonsdesign brukes i utvikling av apper
  • aktivt bruke kunnskap om design- og utviklingsprosessen for å designe apper
  • kjenne til sentrale personvernsprinsipper (GDPR) som mobile applikasjoner må følge
  • kjenne til prinsipper for universell utforming og kunne anvende de i appdesign
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

  • anvende prinsipper for brukervennlighet og interaksjonsdesign for å planlegge og styre utvikling av apper
  • kunne bruke prototype verktøy for å designe en klikkbar skisse
  • kunne gjennomføre brukertesting og analysere funn
  • være en bidragsyter inn i arbeidet med å utvikle og designe apper
Generell kompetanse

Kunne beskrive hvordan apper og mobile løsninger kan brukes til ulike formål, som kommunikasjon med forbrukerne, samhandling med innbyggerne eller salg og tjenesteyting til kunder så vel som utvikling av nye tjenester.

Kursets innhold

Kurset går ut på å bruke en enkel programvare for å designe en app i tråd med prinsipper for høy brukervennlighet og god interaksjonsdesign som skal dekke et behov hos en organisasjon. Kurset vil dekke teori for interaksjonsdesign og brukervennlighet, brukertesting, konseptutviklingsprosessen og personas. Kurset inneholder betydelig praktisk arbeid.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset inneholder tradisjonelle forelesninger for å dekke teori og instruksjoner, og praktisk arbeid med eget prosjekt. Programvare som blir brukt i kurset vil informeres om ved kursstart. 

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

No specific prerequisites are required.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
1 Semester
Kommentar: 
Nærmere informasjon om eksamen vil bli gitt ved semesterstart.
Eksamenskode: 
DIG 36001
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
104 Time(r)
Jobbe med gruppeoppgaven.
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Lese pensum og lære programvare på egen hånd.
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
20 Time(r)
Motta feedback og implementere endringer i prosjektoppgaven.
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.