BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap

BIK 3705 Utviklende og motiverende lederskap

Kurskode: 
BIK 3705
Institutt: 
Ledelse og organisasjon
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Stig Ytterstad
Emnenavn på engelsk: 
Transformational Leadership
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Massiv forskning de siste 10 år har frembrakt et nytt lederparadigme: Transformasjonsledelse. Transformasjonsledelse betyr egentlig forandringsledelse. Det innebærer en form for ledelse der man har fokus på helheten, men blikket for den enkelte medarbeider. Forskningen viser at ved utøvelse av denne lederformen får lederne og organisasjonene både mer fornøyde medarbeidere og bedre økonomiske resultater. Kurset bygger på solide vitenskapelig funn. Målgruppen for kurset vil være ledere eller ansatte som aspirerer til å bli ledere, samt de som ønsker å bli oppdatert om ny teori og praksis innen lederutvikling.

Kunnskapsmål

Deltakerne skal tilegne seg den grunnleggende teoretiske innsikt i de sentrale elementer innen transformasjonsledelse, samt øke egen forståelse for denne lederformen.

Ferdighetsmål

Deltakerne vil bli trent på å utvikle ferdigheter innen de mest sentrale områder innen transformasjonsledelse. Sentrale læringsmål i kurset vil være: å kunne fremstå som rollemodell, kunne motivere sine medarbeidere gjennom samspill, kunne gi og variere utfordringer til sine ansatte, være bevisst samspillet med sine ansatte og belønne individuelt på en god måte.

Holdningsmål

Kurset søker å utvikle deltakernes bevissthet og forståelse for de mest sentrale elementer av dette lederparadigmet. Det gjelder de egenskaper, prosesser og organisasjonsmessige betingelser som har stor betydning for utvikling av transformasjonsledelse.

Kursets innhold

Det vil bli øvelser i å fremme lederatferd i følgende tema:

 • Hvordan fremme idealisert innflytelse
 • Det å være rollemodell
 • Målrettede og pålitelige beslutninger
 • Fremme inspirerende motivasjon
 • Inspirere, motivere
 • Hvordan fremme god lagånd
 • Kommunikasjon om hva som forventes
 • Hvordan gi intellektuell stimulering
 • Gi utfordringer
 • Selvstendig arbeid
 • Oppfordre til nye, kreative løsninger
 • Hvordan fremme individuell oppmerksomhet
 • Individuell anerkjennelse
 • Ivareta enkeltes behov
 • Varierere belønning etter individuelle behov
Læreprosess og tidsbruk

Kurset er basert på 42 timer, og er en blanding av oversiktsforelesninger, diskusjoner og øvelser. Det vil bli lagt stor vekt på de praktiske øvelsene for å fremme transformasjonsledelse. Aktiv deltakelse fra kursdeltakererne er derfor forventet. Deltakerne får tilbud om en leder test (MLQ 5x), med en automatisert tilbakemelding fra denne testen. Emaillisten med kursdeltakere må sendes fagansvarlig før kursstart. Kurset vil bli gjennomført som modulundervisning. Deltakerne får tilbud om egen coach for å nå sine mål. Coachingen er dekket av kursavgiften og er på til sammen tre timer.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Kurset er den del av et forskningsprosjekt i transformasjonsledelse hvor empirien fra deltakterne i anonymisert form blir brukt til forskning. Deltakerene må opplyses om at deltakelse er frivillig. Fagansvarlig må gis beskjed om eventuelt hvilke deltakere som skal slettes fra forskningsprosjektet.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Ingen

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 37051
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterIndividuell
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode: BIK 37051
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.