SLM 7003 Financing sustainabilty

SLM 7003 Financing sustainabilty

Course code: 
SLM 7003
Department: 
Finance
Credits: 
0
Course coordinator: 
Kjell Jørgensen
Geir Høidal Bjønnes
Course name in Norwegian: 
Finansiering av bærekraft
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Samfunnet står overfor store globale miljø- og klimautfordringer. Samtidig ser vi stadige brudd på menneskerettigheter og lite etiske forretningsmodeller. Tradisjonelle økonomiske modeller tar utgangspunkt i kapital og arbeidskraft som knappe ressurser, mens dagens situasjon viser at det også er knapphet på naturgitte økologiske ressurser. Framtidens økonomiske modeller må derfor inkorporere knapphet i disse for at de skal være nyttige redskaper som bærekraftige beslutningsmodeller. Dette gjelder også finansielle modeller.

I dette kurset, Finansiering av bærekraft, skal vi se hvordan bærekraft kan integreres i finansfaget. Mer spesifikt skal vi se på nye tilnærminger for investeringer med utgangspunkt i langsiktig verdiskaping. Deretter fokuserer vi på hvordan bærekraft kan integreres i finansielle instrumenter og sektorer. 

Learning outcomes - Knowledge

Etter gjennomført kurs skal studentene;

 • Forstå forskjellen mellom aktive og passive investeringsstrategier
 • Forstå betingelsene for langsiktig verdiskaping, og forskjellen mellom tradisjonelle og alternative prestasjonsmål
 • Forstå hvordan ESG (ESG: Environmental, Social and Governance) kan integreres på en fullverdig måte.
 • Forstå rasjonale bak «impact investing»
 • Forstå hvordan ESG kan integreres i obligasjonsmarkedet
 • Forstå markedet for grønne obligasjoner
 • Forstå hvordan ESG-risiko kan inkorporeres i kredittrisikovurderinger
 • Forstå barrierene og insentivene ved bærekraftige utlån.
 • Forstå hvordan bærekraft påvirker forsikringsmarkedet
Learning outcomes - Skills

Etter gjennomført kurs skal studentene være i stand til å:

 • Vurdere betingelsene for langsiktig verdiskaping, og kunne anvende tradisjonelle og alternative prestasjonsmål
 • Anvende oppdaterte finansielle modeller for å vurdere grønne obligasjoner
 • Integrere ESG-risiko i kredittvurderinger
General Competence

Studentene skal utvikle en kritisk sans til eksisterende forretningspraksis og modeller. I tillegg skal studentene forstå hvordan finansfaget kan bidra til en mer effektiv omstilling til et bærekraftig samfunn.

Course content
 1. Investering og langsiktig verdiskaping
 2. Egenkapitalinvesteringer og bærekraft
 3. Obligasjonsmarkedet og bærekraft
 4. Bank og nye vurderinger for utlån
 5. Forsikringsmarkedet og langsiktig risiko
Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien Bærekraftig finans, som består av SLMene SLM 7001 Bærekraftig utvikling og finans, SLM 7002 Bærekraftsutfordringer i selskaper, og SLM 7003 Finansiering av bærekraft. Kursene er basert på BIK 3120 Bærekraftig finans.Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

 

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits