SLM 5001 Strategic Analysis

SLM 5001 Strategic Analysis

Course code: 
SLM 5001
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
0
Course coordinator: 
Tarjei Alvær Heggernes
Course name in Norwegian: 
Strategiske analyser
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2023 Autumn
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Å velge ny strategi for selskapet må basere seg i en grundig analyse av nåsituasjonen. Alt for ofte preges strategidiskusjonene av synsing framfor fakta. I dette kurset ser vi nærmere på anerkjente metoder for strategisk analyse - både internt og eksternt - omverden, bransjer og konkurrenter. 

Learning outcomes - Knowledge

Kunne forklare begreper og reflektere over strategiske analysebegreper.

Learning outcomes - Skills

Kunne gjennomføre en grunnleggende strategisk analyse av en virksomhet.

General Competence

Oversikt over anerkjente metoder for strategisk analyse.

Course content

I dette kurset tar vi for oss et overblikk over de tre delene i strategiutvikling – og fokuserer på den første delen - analysen.

Teaching and learning activities

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Strategi i praksis, som består av består av SLM-kursene SLM 5001 Strategiske analyser, SLM 5002 Strategiske valg og forretningsmodeller, og SLM 5003 Strategisk implementering. Kursene er basert på kurset BIK 2951 Strategi i praksis, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits