ORG XX31 Organisational theory and HRM

ORG XX31 Organisational theory and HRM

Course code: 
ORG XX31
Department: 
Leadership and Organizational Behaviour
Credits: 
7.5
Course name in Norwegian: 
Organisasjonsteori og HRM
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Organisational Psychology, HR and Leadership - Programme Courses
Semester: 
2026 Spring
Active status: 
Planned
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Kursene i dagens modell ORG 3540 HR-ledelse og ORG 3600 Organisasjonsteori skal slås sammen til ett nytt programkurs. Ny kursbeskrivelse vil bli utarbeidet på bakgrunn av eksisterende kursbeskrivelser, når den skal brukes første gang våren 2026. 

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.