JUR 3677 Tax and Charge Law

APPLIES TO ACADEMIC YEAR 2012/2013

JUR 3677 Tax and Charge Law

Responsible for the course
Ole Tellef Grundekjøn

Department
Department of Accounting - Auditing and Law

Term
According to study plan

ECTS Credits
7,5

Language of instruction
Norwegian

Introduction

  Learning outcome

   Prerequisites


   Compulsory reading
   Books:
   Gjems-Onstad, Ole, red. Skattelovsamlingen. Siste utg. Gyldendal akademisk. Eksamen er basert på at man har med seg siste utgave av lovsamlingen
   Kildal, Tor S. 2009. Oppgaver i bedriftsskatterett : med løsninger. 4. utg. Gyldendal akademisk
   Skaar, Arvid Aage og Tor S. Kildal. 2009. Bedriftsskatterett. 11. utg. Gyldendal akademisk


   Other:
   Ole Gjems-Onstad, Tor S. Kildal. 2009. Lærebok i merverdiavgift. 3. utg. Gyldendal akademisk. Kapittel 1


   Recommended reading

   Course outline

    Computer-based tools


    Learning process and workload


     Examination


     Examination code(s)


     Examination support materials


     Re-sit examination


     Additional information