BIK 2949 The Digital Change Agent

BIK 2949 The Digital Change Agent

Course code: 
BIK 2949
Department: 
Strategy and Entrepreneurship
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Ragnvald Sannes
Course name in Norwegian: 
Den digitale endringsagenten
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2020 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset har fokus på å gi medarbeidere og mellomledere relevante kunnskaper og ferdigheter innen digitalisering. Målet er at de skal kunne bli pådrivere og endringsagenter for digitalisering i egen virksomhet. Digital kompetanse handler om å forstå hvilke trusler og muligheter som digitale teknologier og verktøy skaper for å kunne identifisere hva man skal gjøre (digitale initiativ) og hvorfor man skal gjøre det (forretningsmessige effekter). I kurset brukes en digitaliseringskanvas, et verktøy for å forstå digitalisering kan påvirke egen virksomhet og bransje. Den gir et grunnlag for å identifisere hva man skal gjøre og hvorfor i egen virksomhet.

Digitale ferdigheter handler om hvordan digitale initiativ kan gjennomføres, og deltakerne vil få praktisk trening i det gjennom demonstrasjoner, aktiviteter og øvelser. Dette inkluderer praktiske oppgaver som f.eks. hvordan man setter opp enkle løsninger og temaer som organisering, prosesser og verktøy. En digital pådriver og endringsagent må kunne utforske digitale teknologier og muligheter.

I kurset vil vi bruke eksempler fra ulike næringer som har fokus på digital omstilling. Finansbransjen er en næring som utvikler pådrivere og endringsagenter for digitalisering. Der er det både store strategiske satsninger innen digitalisering, og mange mer avgrensede tiltak, for eksempel automatisering ved hjelp av virtuelle roboter. I begge typer av tiltak jobbes det med nye prosesser og nye former for organisering for å skape en mer smidig og fleksibel organisasjon.

Learning outcomes - Knowledge
 • Å kunne forstå og anvende begreper knyttet til digitalisering og digital omstilling
 • Ha kjennskap til digitale teknologier og utviklingstrekk
 • Ha kjennskap til metoder og verktøy for å jobbe med digitalisering
 • Ha kjennskap til nyere former for organisering
Learning outcomes - Skills
 • Å være en digital pådriver og endringsagent
 • Å kunne identifisere, skape og gjennomføre digitale initiativ
 • Å kunne prototype digitale løsninger
 • Å kunne sette opp enkle teknologiske løsninger
General Competence
 • Deltakerne skal kunne skille mellom det som er teknisk mulig, det som er hensiktsmessig i en forretningsmessig kontekst, og det som er ønskelig mht. etikk og samfunnsutvikling.
Course content

Kurset vil omfatte følgende temaer:

 • Digitalisering og digital omstilling
 • Bransjeeksempler: Hva vi kan vi lære av bank, finans og forsikring
 • Digitaliseringskanvas: forstå effekter av digitalisering og identifisere digitale initiativ
 • Digital teknologi: Status og utviklingstrekk
 • Problemløsning med ny teknologi (f.eks. blokkjede, kunstig intelligens, og virtuell virkelighet)
 • Teknologi: Hvordan sett opp enkle løsninger (for eksempel en chatbot)
 • Hvordan skape digitale løsninger: Fra idé til illustrasjon på 1-2-3
 • Metoder og verktøy: Lean Startup i praksis samt Scrum, Design Thinking og smidigbevegelsen
 • Organisering for smidig og fleksibel samhandling
 • Den digitale endringsagenten
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres med en kombinasjon av samlingsdager med undervisning og aktiviteter i klasserom, webinarer og nettbaserte selvstudieenheter. Kurset vil bruke gjesteforelesere og eksempler fra ulike bransjer og virksomheter.

 • Samlinger i klasserom (tilsvarende fire dager)
 • Selvstudieenheter med fokus på begreper, konsepter og modeller
 • Selvstudieaktiviteter med fokus på praktiske ferdigheter
 • Webinarer som kombinerer presentasjon med diskusjon og veiledning

Kurset avsluttes med innlevering av en prosjektoppgave. Tema for oppgaven kan hentes fra egen arbeidsplass hvor man belyser (mulige) digitale initiativ og hvordan rollen som digital pådriver og endringsagent fungerer. Besvarelsen skal være på inntil 15 sider.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Vi vil bruke en verktøykasse med elementer som er tilgjengelig via nettleser og/eller apper i kurset. For prosjektoppgaven kan det være nødvendig å sette seg inn i andre dataverktøy

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Exam code: 
BIK 29491
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching
28 Hour(s)
Group work / Assignments
100 Hour(s)
Examination
72 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.