STR 1320 Strategi II

STR 1320 Strategi II

Kurskode: 
STR 1320
Institutt: 
Strategi og entreprenørskap
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Øystein D. Fjeldstad
Kursnavn på engelsk: 
Strategy II
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2025 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Dette kurset bygger på Strategi I og Organisasjonsteori og HRM, og er et kurs i strategiske utviklingsprosesser og implementering. Kurset omhandler ledelse, endringsprosesser, og organisering som viktige komponenter i strategiprosessen.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Utvikle en forståelse av strategiutvikling, strategiimplementering og strategisk organisering
 • Utvikle en evne til å analysere strategiske prosesser gjennom case og eksempler fra forskjellige organisasjoner
 • Utvikle en forståelse for grunnleggende teorier og mekanismer relatert til strategiske prosesser. 
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene:

 • Forstå strategiske prosesser og strategisk organisering
 • Kunne vurdere ulike prosesser for strategiutvikling og implementering og kunne vurdere strategiske problemer på forskjellige nivåer
Generell kompetanse

Studentene skal kunne kritisk reflektere over strategiske problemstillinger og prosesser, inkludert konsepter og tema relatert til organisatorisk læring, utvikling av operasjonell og dynamisk strategisk evne, organisatorisk tilpasning i skiftende omgivelser, strategipraksis, og strategisk organisering. Gjennomgangen av strategiprosesser vil inkludere etiske hensyn. Diskusjon av organisering vil inkludere samfunnsmessig og organisatorisk bærekraft.

Kursets innhold
 • Strategisk tilpasning
 • Organisatorisk læring
 • Strategisk evne: operasjonell og dynamisk
 • Strategiprosesser
 • Internasjonaliseringsprosesser
 • Strategisk integrasjon
 • Strategisk organisering
 • Strategisk ledelse
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med forelesninger, diskusjon av caseoppgaver, og veiledning. 

Simuleringer basers på en open source simuleringsplattform som brukes ved en rekke universiteter.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

Første og andre året av Bachelorstudiet i økonomi og ledelse samt Strategi I fra tredje året, eller tilsvarende.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
40
Gruppering: 
Gruppe (1 - 4)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
STR 13203
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Fil-innlevering PDF
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
60
Gruppering: 
Gruppe (1 - 4)
Varighet: 
2 Uke(r)
Eksamenskode: 
STR 13204
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Forberedelse til undervisning
50 Time(r)
Inkluderer gjennomgang av case materiale for diskusjon i grupper og parallelle case diskusjonsesjoner gjennomført ved hjep av doktorgradsstipendiater
Gruppearbeid / oppgaver
20 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
79 Time(r)
Lesing av litteratur som foreberedelse til forelesning, case diskusjon og eksamen samt gjennomgang av simuleringer
Caseundervisning
6 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
9 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.