STR 1320 Strategi II

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2014/2015

STR 1320 Strategi II


Kursansvarlig
Erik Aadland

Institutt
Institutt for strategi og logistikk

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Dette kurset bygger på Strategi I og er et kurs i strategiske utviklingsprosesser og implementering. Kurset omhandler ledelse, endringsprosesser, og organisering som viktige komponenter i strategiprosessen.

Læringsmål
Kunnskapsmål
I løpet av kurset skal studentene:

 • Utvikle en anerkjennelse av og forståelses for strategiutvikling og strategiimplementering
 • Utvikle en forståelse for forskjellige analysenivåer i vurderinger av strategiske problemstillinger og evne til å analysere problemer gjennom case og eksempler fra forskjellige organisasjoner
Ferdighetsmål
Etter endt kurs skal studentene:
 • Ha en forståelse for ”prosess-” og "handlings-” perspektiv i strategi
 • Kunne vurdere ulike prosesser for strategiutvikling og implementering og kunne vurdere strategiske problemer på forskjellige nivåer

Refleksjon
Studentene skal opparbeide anerkjennelse for og kunne kritisk reflektere over strategiske problemstillinger og prosesser, inkludert dimensjonene makt, politikk, kultur og historie


Forkunnskaper
Første og andre året av Bachelorstudie i økonomi og ledelse samt Strategi I fra tredje året, eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur
Bøker:
Johnson, Gerry, Richard Whittington, Kevan Scholes. 2014. Exploring strategy : text & cases. 10th ed. Pearson Education. Chapter 1 (including Commentary section), 8, and 10-15. It is assumed that the students have read the other chapters in the book in STR 1301.

Annet:
Set of articles and cases (details on Syllabus on Itslearning)


Anbefalt litteratur

Emneoversikt

 • Strategiutviklingsprosesser
 • Strategi i aksjon
 • Strategisk ledelse, kultur, makt og forandring
 • Strategi og organisasjon

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

Læreprosess og tidsbruk
Kurset gjennomføres med 39 timer forelesninger og case

Anbefalt bruk av timer:
Activity
Hours
Deltakelse på forelesninger inkl. caseoppgaver
39
Arbeid med pensum og forberedelsene til forelesningene
108
Arbeid med øvelser
20
Forberedelse til eksamen
30
Eksamen
3
Anbefalt tidsbruk totalt
200


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  STR 13201 - Skriftlig eksamen teller 100% av karakteren i STR 1320 Strategi II, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Ingen hjelpemidlert tillatt.

  Kontinuasjon
  Kontinuasjonseksamen tilbys ved neste gjennomføring av kurset.

  Tilleggsinformasjon