PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

PRK 3662 Innsiktsdrevet kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
PRK 3662
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Håvard Huse
Emnenavn på engelsk: 
Insight-driven communication - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i kommunikasjonsledelse - Programkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2021 Høst
2022 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset er faset ut men det tilbys kontinuasjonseksamen høst 2021 og siste gang vår 2022.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Innsikt om målgruppen er stadig viktigere i dagens kommunikasjonsmiljø. Ved å analysere data og anvende innsikt i beslutningsprosessen skapes virkningsfulle og effektive PR- og markedsføringskampanjer. Med samfunnsspørsmål stadig høyere opp på ledelsens agenda, får kommunikasjonsavdelinger oftere i oppgave å samle inn informasjon og utvikle innsikt om komplekse problemer. Verdiskaping i byråer er i økende grad skapt gjennom kreativ og strategisk planlegging, som også avhenger av god innsikt.

I dette kurset er den generelle målsetningen å gi studenter som studerer kommunikasjonsledelse forståelse av ulike datadrevne metoder og analyseverktøy. Informasjon vil bli samlet inn fra digitale kanaler som sosiale medier, blogger, forum og nettsider. Dette vil gi studentene evnen til å forstå publikum, til å utvikle overbevisende og tilpassede budskap, til å velge de beste kommunikasjonskanalene for (ulike) budskap og, ikke minst, til å oppnå optimale resultater. Hovedvekten i klasserommet/undervisningen vil ligge på anvendelse og tolkning av resultater fra innsamlede data, og på analyse av informasjon for å kunne treffe fornuftige beslutninger om markedsføring og strategi. Vi vil fokusere mindre på matematiske og statiske egenskaper ved teknikkene som fører frem til disse resultatene, og mer på metodene som brukes for å analysere selve dataene.

Kunnskapsmål
  • Studentene skal utvikle forståelse for rollen data har i utøvelse markedsføring og kommunikasjon. 
  • Studentene skal lære nye tilnærminger til datainnsamling og måter å oppnå innsikt fra digitale data. Studentene skal lære om alt fra visuelle presentasjoner til nettverksanalyse ved å bruke data fra nye nett og sosiale medier, som blogger, Instagram, Twitter og Google.
Ferdighetsmål

Studentene skal lære effektive måter å utlede og presentere funn fra data; fra visualisering til innsiktsdrevet argumentasjon. I detalj skal studentene lære å:

  • Bruke verktøy for å analysere data fra Google, Twitter og Facebook
  • Lage gode visuelle fremstillinger av data
  • Bruke data for å lage interessentprofiler i form av personas
  • Presentere sammenhengende argumenter basert på data
Generell kompetanse
  • Sterk vekt vil bli lagt på metodiske problemer og en grunnleggende forståelse for data.
Kursets innhold

1. Innledning: Hvorfor innsikt
Denne delen av kurset vil vise hvor innsikt vil påvirke utvikling av kommunikasjonsstrategier. Studentene vil få innsikt i anvendelsen av slike tilnærminger til datadrevne kampanjer, og de vil utvikle forståelse for hva digitale data er, og hvilke muligheter og utfordringer digitale data har.

2. Bruk av digitale data for utfordringer i næringslivet
Studentene vil få en dypere forståelse av begrepet digitale data og mulighetene for å få maksimalt utbytte av "mining-teknikkene" teknologien har muliggjort. Vi vil fokusere på potensialet slike data-mining teknikker har i forhold til generering av innsikt, samt design, implementering og måling av våre tiltak.

3. Verktøy for å generere innsikt
I disse timene/forelesningene skal studentene jobbe praktisk med flere nye medier for å lære måter å utforske aktuelle emner. Studentene skal finne ut hva interessentgrupper snakker om og er opptatt av, analysere nettverk, avdekke populære tema, identifisere opinionsledere og lære å forstå nettstedstrafikk. 

4. Avanserte emner
Studentene vil lære om dagsaktuelle teknikker for innhenting og analyse av data, samt nyere teknologi som kan potensielt spille en større rolle i kommunikasjonsarbeid. 

5. Presentasjon av innsikt
Deltagerne få lære om å presentere sin innsikt for et bredere publikum. Vi vil diskutere utfordringen med å finne en avveining mellom publikums behov og egnede måter å presentere data. Prinsipper for å visualisere data og sammenstilling av funn, inkludert rapporter, dashboards og nøkkeltall vil bli forklart.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset vil kombinere forelesninger med praktiske workshops. Kurset vil bestå av følgende elementer:

- Formelle forelesninger for å gi en grunnleggende forståelse av emneomfanget og et konseptuelt rammeverk;
- Opplæring i bruk av ulike programvareløsninger for å analysere og visualisere innsikt.

Dataverktøy
Gephi
Tableu
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Forkunnskapskrav

Det forventes at studentene har hatt undervisning i statistikk og kan jobbe med MS Excel og JMP/SPSS. 

EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
PRK 36621
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern sensor med tilsynssensor
Kontinuasjon:
Eksamen hvert semester
100Nei 1 SemesterGruppe/Individuell ( 1 - 3)Oppgaven består av to deler: Del 1) Refleksjonsoppgave basert på data studentene samlet inn til plakaten. Ikke mer enn 7 sider. Studentene må forklare hvordan de foretok datainnsamlingen, hvilke beslutninger de måtte ta, og om anvendelsen av dataene til et kommunikasjonsproblem. (Denne delen av oppgaven teller 40 %.) Del 2) Plakat som viser analyse og tolkning av primærdata fra digitale metoder. Grunnlaget for evalueringen utgjøres ene og alene/utelukkende av kvaliteten på funnene og visualiseringene, ikke av presentasjonsteknikk eller språkkunnskaper. (Denne delen av oppgaven teller 60 % av karakteren.)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Gruppe/Individuell (1-3)
Varighet: 1 Semester
Kommentar:Oppgaven består av to deler: Del 1) Refleksjonsoppgave basert på data studentene samlet inn til plakaten. Ikke mer enn 7 sider. Studentene må forklare hvordan de foretok datainnsamlingen, hvilke beslutninger de måtte ta, og om anvendelsen av dataene til et kommunikasjonsproblem. (Denne delen av oppgaven teller 40 %.) Del 2) Plakat som viser analyse og tolkning av primærdata fra digitale metoder. Grunnlaget for evalueringen utgjøres ene og alene/utelukkende av kvaliteten på funnene og visualiseringene, ikke av presentasjonsteknikk eller språkkunnskaper. (Denne delen av oppgaven teller 60 % av karakteren.)
Eksamenskode:PRK 36621
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
39 Time(r)
Forberedelse til undervisning
60 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
45 Time(r)
Innlevering(er)
56 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.