GRA 6226 Finansiell rapportering, basis

GRA 6226 Finansiell rapportering, basis

Kurskode: 
GRA 6226
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
6
Kursansvarlig: 
Erlend Kvaal
Kursnavn på engelsk: 
Financial Reporting, general issues
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master i regnskap og revisjon
Semester: 
2021 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Master
Resit exam semesters: 
2021 Vår
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

The course is about preparing and understanding financial statements according to IFRS. IFRS is an internationally accepted set of accounting standards used by listed firms in the EU/EEA and elsewhere in the world. Expertise in IFRS is needed for professional auditors, accounting preparers and accounting users. The course is compulsory for students in the Master of Accounting and Auditing.

Kunnskapsmål

-

Ferdighetsmål

-

Generell kompetanse

-

Kursets innhold

-

Undervisnings- og læringsaktiviteter

-

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

-

Kvalifikasjoner

Bachelorgrad som kvalifiserer til opptak til studiet. I tillegg kan kurs i andre, tredje og/eller fjerde semester ha egne forkunnskapskrav og gå ut ifra at studenter har fulgt normal studieplan. For studenter på utveksling eller i gradssamarbeid vil tilsvarende kurs bli godkjent.

Covid-19

Grunnet Covid-19 pandemien vil det kunne forekomme avvik i undervisnings- og læringsaktiviteter samt eksamen, sammenlignet med det som er beskrevet i denne kursbeskrivelsen.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
20
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 2)
Varighet: 
24 Time(r)
Kommentar: 
Det er ingen kontinuasjon på denne innleveringen våren 2021. (Kun skoleeksamen har kontinuasjon).
Eksamenskode: 
GRA 62262
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
80
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
  • IFRS Standards (Red Book) Part A
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
GRA 62263
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Alle eksamener må bestås for å oppnå karakter i kurset.
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
30 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
15 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
56 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
56 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
160

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 6 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 160 timer