FORK 1007 Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi

FORK 1007 Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi

Kurskode: 
FORK 1007
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
0
Kursansvarlig: 
Christian Riis
Kursnavn på engelsk: 
Innføring i mikroøkonomisk analyse for rettsøkonomi
Produktkategori: 
Master
Portefølje: 
Master - Preparatory course
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Master
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset gir en innføring i grunnleggende mikroøkonomisk metode. Hovedvekten er på forståelse av markeder og prisers rolle. Det legges vekt på temaer som forhandlinger, kontrakter (inklusive begrensninger i kontrakter), eierskapets rolle, betydningen av rettighetsfordeling og Coase-teoremet. Videre skal studentene forstå velferdsteoriens hovedteoremer. Fremstillingsformen er grafisk og verbal.

Kunnskapsmål

Studentene skal få forståelse hvordan formell mikroøkonomisk analyse kan benyttes som et verktøy i rettsøkonomiske drøftelser.

Ferdighetsmål

Etter fullført kurs skal studentene beherske grunnleggende metode og kunne lese tekster basert på formell, men ikke-teknisk fremstillinger av mikroøkonomiske analyser.

Generell kompetanse

Ikke aktuelt.

Kursets innhold
  • Markedsutvikling og prisdannelse
  • Velferdsteoriens hovedteoremer
  • Forhandlinger
  • Kontrakter og kontrakters begrensninger, inklusive hold up problemer
  • Eierskap og rettigheter
  • Coase-teoremet
Undervisnings- og læringsaktiviteter
  • Digitalt (6 timer)  
  • Workshops (6 timer)
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

All courses in the Masters programme will assume that students have fulfilled the admission requirements for the programme. In addition, courses in second, third and/or fourth semester can have specific prerequisites and will assume that students have followed normal study progression. For double degree and exchange students, please note that equivalent courses are accepted.

Disclaimer

Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Eksamenstype: 
Ingen
Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Text for 0 credits