FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett

FAK 2628 Forsikrings- og erstatningsrett

Kurskode: 
FAK 2628
Institutt: 
Rettsvitenskap og styring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Harald Benestad Anderssen
Kursnavn på engelsk: 
Insurance Law and Law of Torts
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Executive - Kurs i Forsikring
Semester: 
2019 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er primært beregnet for ansatte i forsikringsnæringen som har arbeidsoppgaver med juridisk innhold.

Kunnskapsmål

Studentene skal få en bred innføring i norsk forsikrings- og erstatningsrett.

Ferdighetsmål

Studentene skal kunne anvende erstatningsrett og forsikringsrett i praktisk arbeid, så vel i forbindelse med rådgivning av kunder som ved skadebehandling og oppgjør av forsikringer.

Holdningsmål

Gjennom kurset tilsiktes studentene å opparbeide en bevisst holdning til at de valg de i sin yrkesutøvelse må treffe, eller råd de må gi, først og fremst har stor betydning for andre.

Kursets innhold

Erstatningsrett:

 •  Erstatning i og utenfor kontraktsforhold
 •  Erstatningsrettens stilling
 •  Ansvarsgrunnlaget
 •  Årsakssammenheng
 •  Erstatningens størrelse

Forsikringsrett:

 •  Forsikringsavtalen m.m.
 •  Partenes plikter ved avtaleinngåelsen
 •  Forutsetninger for selskapets ansvar
 •  Identifikasjon
 •  Selskapets ansvar for redningsomkostninger.
 •  Tredjemanns rett etter forsikringsavtalen
 •  Omfanget av forsikringen
 •  Erstatningsoppgjøret
Læreprosess og tidsbruk

Deltid
Kurset gjennomføres som nettstudie med selvstudium og mulighet til å levere 4 innsendingsoppgaver. Det gjennomføres intensivundervisning på 2 studiesamlinger (1+3 dager). Deltakelse på samling er en del av kurset. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

Dette kurset kan erstatte kurset FAK 2629 Norsk og internasjonal forsikring eller erstatte kurset FAK 2632 Forsikringsøkonomi 1 i Bachelorprogrammet "Risk And Insuance"

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forkunnskapskrav

Kurset forutsetter at studenten har grunnleggende kunnskap om norsk forsikringsvirksomhet og sentrale forsikringsrettslige bestemmelser.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Tilsyn med eksamensvakter
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
 • Lover og forskrifter, inkludert særtrykk av lover og utkast til nye lover
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
Kurset avsluttes med fire timers individuell skriftlig eksamen.
Eksamenskode: 
FAK 26286
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamensorganisering: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Deltakelse på intensivundervisning 4 dager
Innlevering(er)
16 Time(r)
4 innsendingsoppgaver
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
120 Time(r)
Arbeid med pensumstoff og oppgaver/aktiviteter på Its learning
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
32 Time(r)
Eksamensforberedeser
Eksamen
4 Time(r)
Eksamen
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.