BIK 3122 Lev vel

BIK 3122 Lev vel

Kurskode: 
BIK 3122
Institutt: 
Markedsføring
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anders Gustafsson
Emnenavn på engelsk: 
Well-Being
Produktkategori: 
Executive
Portefølje: 
Spesialkurs
Semester: 
2022 Vår
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Vi lever i en verden hvor normen er endring, men vi tenker ikke alltid over hvordan disse endringene skjer. Dette kurset handler om den strukturerte prosessen for utvikling av både trinnvise og radikale tjenesteinnovasjoner i offentlig sektor.
Tjenester er noe vi drar nytte av og forholder oss til hver eneste dag, likevel reflekterer vi sjelden over hva som gjør tjenesten unik og hvordan vi skal gå fram når vi ønsker å gjøre endringer. I tillegg er de fleste av dagens metoder best egnet for utvikling av produkter. Metodene i dette kurset vil fokusere på ulike måter for å kunne forstå brukerne bedre, og det vil være en god blanding av teori og praksis.

Hensikten med kurset er å dykke ned i prosessen for utvikling av nye løsninger (tjenesteinnovasjoner), for å gi deltakerne tilstrekkelig kunnskap og praksis som kan brukes i egen organisasjon.

Kunnskapsmål

Den service-dominante logikken

Hva utvikling av nye tjenester, tjenestedesign og innovasjon går ut på.

Utviklingsprosessen for innovasjon av tjenester

Betydningen av å forstå brukere/pasienter/kunder

Kunnskap om utvalgte metoder for å innhente informasjon og forstå brukere/pasienter/kunder

Ferdighetsmål

Å kunne gjennomføre en strukturert forbedrings- og utviklingsprosess fra begynnelse til slutt.

Å kunne anvende definerte metoder som:
- Brukerprofil
- Kartlegging av brukerreiser
- Brukerinvolvering

Å kunne bruke viktige metoder og verktøy innenfor tjenestedesign.

Generell kompetanse

Studentene skal kunne tilegne seg en tolerant, åpen og eksperimenterende holdning til kompleksitet og endringer gjennom nye modeller for læring, ledelse og handling.

Studentene skal oppnå erfaring i metoder for tjenestedesign – ferdigheter i observasjon, analyse og kreativitet som leder til utforming av relevante løsninger som gir verdi for brukerne, samtidig som de er bærekraftige og gjennomførbare for tilbyderen av tjenestene.

Kursets innhold

Service-dominant logikk
Utvikling av nye tjenester, tjenesteinnovasjon og tjenestedesign
Prosess for utvikling av nye tjenester
Evaluering av tjenesteinnovasjon
Brukerforståelse
Verktøy for å innhente brukerinformasjon
Design av nye løsninger

Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres over tre moduler. Den første modulen er en teoretisk introduksjon til temaet. Den andre modulen er en praktisk orientert workshop hvor deltakerne praktiserer brukerinvolverings-tilnærmingen.
Den tredje modulen bygger på deltakernes anvendelse av ny tjenesteutvikling i egen virksomhet.

 

Eksamen er gjennomføring av et forbedrings/innovasjonsprosjekt i deltakerens egen virksomhet. Rapporteringen av prosjektet kan gjøres i Powerpoint, men alle detaljene om trinnene i prosessen, og bakgrunnen for hvorfor disse er viktige må beskrives. Rapporten må også omhandle hvilken effekt endringen har gitt.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Kvalifikasjoner
EksamenskategoriVektingTilsynVarighetGrupperingKommentar eksamen
Eksamenskategori:
Innlevering
Vurderingsform:
Skriftlig innlevering
Eksamenskode:
BIK 31221
Karakterskala:
ECTS
Sensorordning:
Intern og ekstern sensor
Kontinuasjon:
Eksamen ved neste kursgjennomføring
100Nei1 SemesterIndividuell (1 - 3)
Eksamen:
Eksamenskategori:Innlevering
Vurderingsform:Skriftlig innlevering
Vekting:100
Tilsyn:Nei
Gruppering (størrelse):Individuell (1-3)
Varighet:1 Semester
Kommentar:
Eksamenskode:BIK 31221
Karakterskala:ECTS
Kontinuasjon:Eksamen ved neste kursgjennomføring
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
35 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
25 Time(r)
Completion of the tasks from the lectures
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
65 Time(r)
Eksamen
75 Time(r)
Completion of the improvement/innovation task
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.