SLM 4002 Digitization for Sustainability

SLM 4002 Digitization for Sustainability

Course code: 
SLM 4002
Department: 
Marketing
Credits: 
0
Course coordinator: 
Cecilie Staude
Course name in Norwegian: 
Digitalisering for bærekraft
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Short Learning Modules
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
-
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Overgangen til et grønnere og mer bærekraftig samfunn krever et næringsliv med ambisjoner om å basere sine virksomheter på sirkulære prinsipper. I dette kurset lærer du om hvordan digitalisering påvirker evne til å realisere FNs bærekraftsmål og er avgjørende for å få til den datafangsten og innsikten som er nødvendig for å skape fremtidens sirkulære forretningsmodeller. 

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene:

  • forstå sammenhengen mellom sirkulære forretningsmodeller og den helhetlige tilnærmingen i bærekraftig utvikling
  • ha innsikt i hvordan digitalisering og muliggjørende teknologier som plattformer, stordata og kunstig intelligens kan fungere som en katalysator for bærekraftsarbeid og styrke innovasjonsevne   
Learning outcomes - Skills

Etter endt kurs, skal studentene;

  • identifisere bærekraftig og verdiskapende muligheter gjennom sirkulære forretningsmodeller i egen virksomhet
  • påvirke arbeidet med digital strategi og sikre at hensynet til bærekraft blir en del av strategiske beslutninger for datadrevet virksomhetsutvikling
General Competence

Etter endt kurs skal studentene:

  • kunne reflektere over virksomhetens miljømessige og etiske konsekvenser for samfunnet og foreta etiske vurderinger, basert på praktiske forretningsmessige problemstillinger
Course content
  • Sirkulære prinsipper, forretningsmodeller og design
  • Digital transformasjon, strategi og teknologi for bærekraftsarbeid
  • Endringsledelse og viksomhetsstyring; hvordan bygge en kultur for bærekraft
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres 100% nettbasert. Undervisningen foregår online og består av webinarer og andre digitale læringselementer, som undervisningsopptak, podkaster og videosnutter. 

Litteraturlisten for kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft finner du her. Se for øvrig leseplan i læringsportalen og tilleggsinformasjon.

 

I BIs etter- og videreutdanningstilbud ved BI Executive, stilles det et gjensidig krav til student og kursansvarlig om involvering av studentens erfaring i planlegging og gjennomføring av kurs, moduler og programmer. Det vil si at studenten har rett og plikt til å involvere seg med egen kunnskap og relevant erfaring.
 

Software tools
Software defined under the section "Teaching and learning activities".
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Omstilling for bærekraft, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraftstrategi og forretningsutvikling, SLM 4002 Digitalisering for bærekraft, og Bærekraft og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Type of Assessment: 
None
Total weight: 
0
Sum workload: 
0

Text for 0 credits