KLS 3570 Entertainment Industries

KLS 3570 Entertainment Industries

Course code: 
KLS 3570
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Program of study: 
Bachelor of Creative Industries Management
Course coordinator: 
Terje Gaustad
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Creative Industries Management - Programme Courses
Semester: 
2020 Spring
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I dette kurset får studentene en innføring i de mediebaserte delene av underholdningsbransjene, inkludert film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene. Mediebaserte underholdningsprodukter er ofte komplekse i den betydning at de er resultat av samarbeid mellom mange aktører med kunstnerisk, teknisk og forretningsmessig bakgrunn. Videre er de ikke knyttet til tid og sted på samme måte som i live-bransjene. Dermed er det færre naturlige begrensninger, og digital teknologi har gjort underholdningsmarkedene tilnærmet grenseløse. Gjenværende begrensninger er i stor grad kulturelt, institusjonelt og økonomisk betinget. I kurset blir det lagt vekt på at studentene skal kunne anvende kunnskapen til tilegner seg. De vil blant annet jobbe med oppgaver knyttet til aktuelle og konkrete utfordringer bransjeaktører står overfor og løse disse med hjelp av analytiske verktøy tilpasset underholdningsbransjene fra økonomi-, organisasjon- og ledelsesfagene.

Learning outcomes - Knowledge

I løpet av kurset skal studentene tilegne seg kunnskap om de strukturelle og økonomiske egenskapene og rammene som former underholdningsbransjene, om bransjenes modeller for verdiskaping, og om samspillet mellom bransjenes forskjellige aktører. 

Learning outcomes - Skills

I løpet av kurset skal studentene utvikle analytiske ferdigheter slik at de kan gjennomføre grunnleggende bransjeanalyser. Videre skal studentene utvikle et bransjeperspektiv og ferdigheter til å kommunisere profesjonelt som en insider i bransjene.

General Competence

Studentene skal i løpet av kurset utvikle sin forståelse for samspillet mellom kunstneriske og kommersielle perspektiver samt for de dilemmaer som naturlig følger. Dette krever at studentene har opparbeidet seg respekt og toleranse for begge perspektiver.

Course content
  • Forholdet mellom underholdning, kunst og kultur
  • Film-, TV-, bok-, musikk- og spillbransjene: egenart og fellestrekk
  • Underholdningsproduktenes særtrekk og egenskaper
  • Franchiser og «universer» i underholdningsbransjene
  • Markeder og markedsføring
  • Underholdningskonsumet
  • Aktører, prosesser og verdisystemer
  • Verdiskaping og fordeling
  • Forretningsmodeller og finansiering
  • Organisasjons- og samarbeidsformer
Teaching and learning activities

Kurset gjennomføres ved hjelp av forelesninger og case-diskusjoner.

Kurset har arbeidkrav med fire oppgaver som skal skrives i notatform. Tre av oppgavene må godkjennes for at studentene kan gå opp til eksamen.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Kontinuasjon
Studenter som ikke får godkjent arbeidskravet i kurset får ikke ta eksamen. Det vil si at de må ta hele kurset på nytt ved senere gjennomføring.

Studenter som ikke får bestått på skriftlig eksamen eller som ønsker å forbedre karakteren, kan ta ny kontinuasjonseksamen ved senere gjennomføring av eksamen.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Mandatory courseworkCourseworks givenCourseworks requiredComment coursework
Mandatory43
Mandatory coursework:
Mandatory coursework:Mandatory
Courseworks given:4
Courseworks required:3
Comment coursework:
Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
KLS 35701
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination every semester
100No 2 Week(s)Group/Individual (1 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (1-3)
Duration: 2 Week(s)
Comment:
Exam code:KLS 35701
Grading scale:ECTS
Resit:Examination every semester
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
24 Hour(s)
Prepare for teaching
16 Hour(s)
Feedback activities and counselling
3 Hour(s)
Submission(s)
30 Hour(s)
Student's own work with learning resources
87 Hour(s)
Examination
40 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.