KLS 3501 Digitalization and technology in creative industry

KLS 3501 Digitalization and technology in creative industry

Course code: 
KLS 3501
Department: 
Communication and Culture
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Anne-Britt Gran
Product category: 
Bachelor
Portfolio: 
Bachelor of Creative Industries Management - Programme Courses
Semester: 
2020 Autumn
Active status: 
Active
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

Dette kurset handler om utfordringer og muligheter for kreativ næring som følge av digitaliseringen. Bruk av digital teknologi har vidtrekkende konsekvenser for hvordan kreativt innhold skapes, spres og oppleves. Digitaliseringen gir også nye muligheter og utfordringer for finansieringen, kommunikasjonen og markedsføringen i kreativ næring. I kurset legges det vekt på at studentene både skal utvikle forståelse for de overordnede spørsmålene kreativ næring står overfor som følge av digitaliseringen og ferdigheter til å bruke digitale verktøy.

Learning outcomes - Knowledge

Studenten skal tilegne seg kunnskap om hva digital teknologi er, hvordan digitaliseringen skaper nye vilkår for kreativ næring og skaper muligheter og utfordringer for hvordan man kan operere i ulike deler av den kreative nærings verdikjede.

Learning outcomes - Skills

Studenten skal opparbeide ferdigheter til å bruke digitale verktøy i kreativ næring, så som markedsføring av kreative produkter og tjenester ved bruk av sosiale medier, finansiering av prosjekter gjennom crowdfunding og enkel bruk av data analytics.

General Competence

Studenten skal utvikle sin refleksjon over hva bruken av digitale verktøy betyr i et samfunnsperspektiv og forstå etiske problemstillinger som oppstår med digitaliseringen av kreativ næring.

Course content
  • Hvordan forstå digitaliseringen - historisk og i dag
  • Big data, algoritmer og nye plattformer og hva de brukes til i kreativ næring
  • Digitale bransjestrukturer og forretningsmodeller
  • Bruk av sosiale medier og digital markedsføring i kreativ næring
  • Big data og algoritmer i et samfunnsperspektiv
  • Etikk og nettvett
Teaching and learning activities

Det vil bli gitt 24 timer undervisning i kursets emner og 12 timer til presentasjoner og diskusjoner i klassen. Som en del av læreprosessen skal studentene i løpet av kurset presentere prosjektoppgaven i klassen. Det vil også bli gitt veiledning til prosjektoppgaven i forbindelse med forelesningene.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Qualifications

Higher Education Entrance Qualification.

Required prerequisite knowledge

Det er ingen spesielle krav til forkunnskaper.

Exam categoryWeightInvigilationDurationGroupingComment exam
Exam category:
Submission
Form of assessment:
Written submission
Exam code:
KLS 35011
Grading scale:
ECTS
Grading rules:
Internal and external examiner
Resit:
Examination when next scheduled course
100No1 Semester(s)Group/Individual (2 - 3)
Exams:
Exam category:Submission
Form of assessment:Written submission
Weight:100
Invigilation:No
Grouping (size):Group/Individual (2-3)
Duration:1 Semester(s)
Comment:
Exam code:KLS 35011
Grading scale:ECTS
Resit:Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Teaching on Campus
24 Hour(s)
Feedback activities and counselling
12 Hour(s)
Prepare for teaching
52 Hour(s)
Student's own work with learning resources
52 Hour(s)
Submission(s)
60 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.