BIK 2950 Transition for Sustainability

BIK 2950 Transition for Sustainability

Course code: 
BIK 2950
Department: 
Marketing
Credits: 
7.5
Course coordinator: 
Cecilie Staude
Course name in Norwegian: 
Omstilling for bærekraft
Product category: 
Executive
Portfolio: 
Executive - Special Course
Semester: 
2024 Spring
Active status: 
Active
Level of study: 
Bachelor
Teaching language: 
Norwegian
Course type: 
One semester
Introduction

I en tid der virksomheter risikerer å tape kontrakter og miste kunder hvis de ikke driver bærekraftig, blir det avgjørende å ta riktige strategiske valg og snu utfordringer til muligheter for vekst og lønnsomhet. I dette kurset lærer du om hvordan økte krav til bærekraftig utvikling påvirker forretningsmodeller, strategi, innovasjon, markedsfunksjoner og kundeadferd, samt hvordan digitalisering og sirkulærøkonomi styrker konkurransefortrinn og fremmer bærekraftig vekst.

Kurset passer for deg som søker kunnskap og praktiske ferdigheter knyttet til bærekraft og fremtidig forretningsdrift. Kurset passer også deg som jobber med markedsføring og strategisk kommunikasjon knyttet til bærekraftig utvikling i privat og offentlig sektor. 

Learning outcomes - Knowledge

Etter endt kurs skal studentene:

 • ha kunnskap om de menneskelige, teknologiske og organisatoriske betingelsene for bærekraftig omstilling
 • forstå sammenhengen mellom sirkulære forretningsmodeller og den helhetlige tilnærmingen i bærekraftig utvikling
 • ha innsikt i hvordan digitalisering og muliggjørende teknologier som plattformer, stordata og kunstig intelligens kan fungere som en katalysator for bærekraftsarbeid og styrke innovasjonsevne  
 • kjenne til prinsipper for kommunikasjon og markedsføring av bærekraftige virksomheter, produkter og tjenester
Learning outcomes - Skills

 

General Competence

Etter endt kurs skal studentene:

 • kunne reflektere over virksomhetens miljømessige og etiske konsekvenser for samfunnet og foreta etiske vurderinger, basert på praktiske forretningsmessige problemstillinger
Course content
 • Globale utfordringer; et miljømessig, sosialt og økonomisk problem
 • Digital sirkulæræøkonomi og bærekraftig verdiskapning
 • Bærekraftstrategi, posisjonering og innovasjon
 • Sirkulære prinsipper, forretningsmodeller og design
 • Bærekraftige verdikjeder; risiko-, interessent- og vesentlighet
 • Digital transformasjon, strategi og teknologi for bærekraftsarbeid
 • Endringsledelse og viksomhetsstyring; hvordan bygge en kultur for bærekraft
 • Bærekraftsrapportering og klimaregnskap  
 • Bærekraft og forbrukeradferd
 • Operativ klima- og bærekraftskommunikasjon; kommunikasjonsstrategi, mediestrategi og fortellerteknikk 
Teaching and learning activities

The course is conducted over 10 weeks, as a combination of 2 x 2 days with classroom teaching, online teaching between the sessions and professional discussion around exam-relevant reflection questions in the course's digital classroom. There will be clear bridges between network and collection so that the activities overlap and build on each other.

The curriculum for the physical gatherings is supplemented with external lecturers taken from Norwegian companies in the private and public sector who have either completed, or are in the process of innovating existing business models for sustainability. It is planned for active participation and that the students contribute with their own experiences, both in class discussions and between sessions.

Exam: Project assignment that counts 100% of the grade. The assignment is to develop and document a green innovation / change in their own business, or other topic the student is passionate about, as well as develop a plan for how the innovation will be marketed. The project assignment, which must be a maximum of xxxx words, is handed in at the start of the semester and must be handed in after the course has ended

 

In all BI Executive courses and programs, there is a mutual requirement for the student and the course responsible regarding the involvement of the student's experience in the planning and implementation of courses, modules and programmes. This means that the student has the right and duty to get involved with their own knowledge and practice relevance, through the active sharing of their relevant experience and knowledge.

Software tools
No specified computer-based tools are required.
Additional information

Kurset er en del av SLM-kursserien, Omstilling for bærekraft, som består av består av SLM-kursene SLM 4001 Bærekraftstrategi og forretningsutvikling, SLM 4002 Digitalisering for bærekraft, og Bærekraft og kommunikasjon. Kursene er basert på kurset BIK 2950 Omstilling for bærekraft, 7,5 ECTS. Dersom du har gjennomført tre kurs fra samme SLM-kursserie, og oppfyller opptakskravene for å ta eksamen på BI, kan du avlegge en eksamen innen den kursserien, som totalt gir 7,5 studiepoeng.

Qualifications

Higher Education Entrance Qualification

Disclaimer
Deviations in teaching and exams may occur if external conditions or unforeseen events call for this.

Assessments
Assessments
Exam category: 
Submission
Form of assessment: 
Written submission
Weight: 
100
Grouping: 
Group/Individual (1 - 3)
Duration: 
1 Semester(s)
Comment: 
The students must hand in a project paper at the end of the course counting 100%. The paper should not exceed 20 pages of text, eksl litteratur list, table og content and summary
Exam code: 
BIK 29501
Grading scale: 
ECTS
Resit: 
Examination when next scheduled course
Type of Assessment: 
Ordinary examination
Total weight: 
100
Student workload
ActivityDurationComment
Examination
72 Hour(s)
Teaching
32 Hour(s)
Digital resources
 • Interactive video
 • Interactive websites
13 Hour(s)
Group work / Assignments
23 Hour(s)
Student's own work with learning resources
60 Hour(s)
Sum workload: 
200

A course of 1 ECTS credit corresponds to a workload of 26-30 hours. Therefore a course of 7,5 ECTS credit corresponds to a workload of at least 200 hours.