Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2016/2017
English version

SPÅ 2921 Kommunikasjon for næringslivet - Fransk skriftlig - KONTINUASJONSEKSAMEN


Kursansvarlig
Bente Messel

Institutt
Institutt for kommunikasjon og kultur

Semester
Se studieplan for aktuelt studium

Studiepoeng
7,5

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning
Kurset er en innføring i skriftlig fransk for næringslivet. Det fokuserer på særtrekk ved fransk samfunn og økonomi som norske aktører på det franske marked må ha kunnskaper om.

Læringsmål
Kunnskapsmål

  • Fransk økonomisk fagterminologi
  • Kjenne til hovedtrekk ved det franske samfunn som bakgrunn for økonomisk organisering i Frankrike
  • Kjenne til norsk-franske økonomiske forbindelser

Ferdighetsmål
  • Studentene skal kunne oversette økonomiske tekster og skrive korte essays.

Holdningsmål
  • Utvikle evnen til å vurdere ulikheter mellom nordmenn og franskmenn i profesjonell sammenheng
  • Erkjenne den betydning fagspråk og korrekt stilnivå har i skriftlig forretningskommunikasjon

Forkunnskaper
Fransk nivå 1 fra videregående skole, BIs grunnkurs i fransk eller tilsvarende.

Obligatorisk litteratur

Artikkelsamling:
Georges Gaspard og Terje Selmer. 2013. Le français professionnel. Skriftlig og munltig kommunikasjon for næringslivet. Handelshøyskolen BI.
.
- A la découverte de la France, www.diplomatie.gouv.fr/france/geography, 2012
- Les institutions françaises, www.diplomatie.gouv.fr/france/institutions, 2012
- Les symboles de la République, www.diplomatie.gouv.fr/france/symboles, 2012
- 2000 ans d’histoire, www.diplomatie.gouv.fr/france/history, 2010
- L’enseignement en France, www.diplomatie.gouv.fr/france/education, 2012
- Comment peut-on être français ? LE NOUVEL OBSERVATEUR, 1er- 7 juin 2006, François Armanet et Gilles Anquetil
- L’Ecole Supérieure de Commerce de Paris (ESCP) ESCP.COM, 2012
- Lobbying et corruption . Jean Quatremer, LIBERATION, 2006
- Lobbies : l’ère du soupçon. Christophe Doré, Gilles Denis, Charlotte Autier, FIGARO MAGAZINE, 2006
- La France, eldorado pour les entreprises et les capitaux étrangers. Caroline Mignon, 2006
- Négociations : attitude positionnelles, Roger Fisher + William Ury: Getting to Yes. Editor Bruce Patton, 1991
- Les Français récoltent la palme de l’inhospitalité, LE FIGARO, 2006
- Perception de la France et des Français, Pratiques du management en Europe. Editor: les éditions d’organisation 1992, Paris
- Le management français, Jean Simonet : Pratiques du management en Europe. Editor: les éditions d’organisation,Paris , 1992
- L'étrangère. Eva Joly, 2005
- Gestion et motivation du personnel: attitudes norvégienne et française. Cecilie Solberg, 1990
- La France vue d'ailleurs. Fritz Utzeri, Théodore Zeldin, 1985
- Les conceptions éthiques. J.-C. Usunier, 1985
- Savoir-vivre en affaires, Daniel Poirot : Savoir-vivre en affaires. Editor les éditions d’organisation , Paris, 1997
- Communication commerciale. T. Selmer (red), 2010
- Cases : Marcel, C. et Pastou, B. Annales, Paris 1985 : følgende cases :
- Faire connaissance / mieux se connaître
- Un déjeuner d’affaires infructueux
- Le syndicat rencontre la direction I
- Le syndicat rencontre la direction II
- Faire un voyage d’études
- Le tourisme
- Est-ce que la fin justifie les moyens ?


Anbefalt litteratur
Bøker:
2008. Le Robert Micro : dictionnaire d'apprentissage de la langue française. Dictionnaires Le Robert
2012. Fransk ordbok : fransk-norsk, norsk-fransk. Vega
Selmer, Terje. 1993. Norsk-fransk økonomisk ordbok. Universitetsforlaget. Utsolgt fra forlaget
Selmer, Terje. 1999. Fransk-norsk økonomisk-administrativ ordbok. Fagbokforlaget


Emneoversikt
 • Økonomisk fagterminologi.
 • Franske samfunnsforhold og økonomi.

Dataverktøy
Internett, It's learning, Power point

Læreprosess og tidsbruk
Kurset har 39 timer i klasserom. Deler av pensum vil bli gjennomgått (forelesninger) men størst tid vil bli brukt til individuelle skriftlige øvelser med fokus på fagterminologi, tekstforståelse og tekstproduksjon. Studentene vil få anledning til å skrive, levere inn og få kommentert én oversettelse hver uke i undervisningsperioden.

Aktivitet
Timebruk
Deltakelse I undervisningen
39
Forberedelse til forelesningen
50
Oppgaveløsning
50
Selvstudium og kollokvier
50
Forberedelse til eksamen
6
Avsluttende eksamen
5
Anbefalt tidsbruk totalt
200  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers skriftlig eksamen som består av to oppgaver som hver teller 50 %. Begge oppgavene må bestås.
  1. Oversettelse av en ukjent kommersiell tekst fra norsk til fransk.
  2. Oppgave(r) over temaer hentet fra faglige pensum. (jfr. punkt 2 under emneoversikt)


  Eksamenskode(r)
  SPÅ 29211 - Skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset SPÅ 2921Skriftlig kommunikasjon for næringslivet - fransk 1, 7,5 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Maksimalt 2 ordbøker, hvorav én ettspråklig (fransk-fransk) og én tospråklig (mellom fransk og et annet språk).

  Kontinuasjon
  Kurset tilbys ikke lenger, men det tilbys kontinuasjonseksamen høsten 2016 og siste gang våren 2017.

  Tilleggsinformasjon