Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SPÅ 2902 Business Communication - Negotiations and Presentations - KONTINUASJONSEKSAMEN

SPÅ 2902 Business Communication - Negotiations and Presentations - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SPÅ 2902
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Yanique Fletcher
Kursnavn på engelsk: 
Business Communication - Negotiations and Presentations - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i International Management - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Høst
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen høst 2023 og siste gang vår 2024.

Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Aktivitet
Vurderingsform: 
Muntlig eksamen
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
30 Minutt(er)
Eksamenskode: 
SPÅ29021
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
42 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
157 Time(r)
Eksamen
1 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.