Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SPÅ 2901 Business Communication - Culture and Ethics - KONTINUASJONSEKSAMEN

SPÅ 2901 Business Communication - Culture and Ethics - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
SPÅ 2901
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Mark Brown
Kursnavn på engelsk: 
Business Communication - Culture and Ethics - RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i International Management - Programkurs
Semester: 
2023 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Høst
2024 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Det tilbys kontinuasjonseksamen høst 2023 og siste gang vår 2024.

Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Dataverktøy definert under punktet "Undervisnings- og læringsaktiviteter".
Tilleggsinformasjon

The examiners have a set of general grading guidelines for the exam. These will be made available for the students when the course starts.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

.

Obligatorisk arbeidskravGitt arbeidskravObligatoriske arbeidskravKommentar arbeidskrav
Frivillig Written assignments
Obligatoriske arbeidskrav:
Obligatorisk arbeidskrav:Frivillig
Gitt arbeidskrav:
Obligatoriske arbeidskrav:
Kommentar arbeidskrav:Written assignments
Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
8 Time(r)
Eksamenskode: 
SPÅ 29011
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
26 Time(r)
Ordinary classes
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
26 Time(r)
Problem solving with professional support in class.
Forberedelse til undervisning
40 Time(r)
Writing assignments & checklist assessment
Gruppearbeid / oppgaver
35 Time(r)
Writing assignments & checklist assessment
Webinar
5 Time(r)
National Webinar
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
60 Time(r)
Contextualization of feedback
Eksamen
8 Time(r)
Contextualization of feedback
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.