Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SØK xx33 Bærekraftig økonomisk utvikling

SØK xx33 Bærekraftig økonomisk utvikling

Kurskode: 
SØK xx33
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursnavn på engelsk: 
Sustainable Economic Development
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og administrasjon - Programkurs
Semester: 
2026 Vår
Aktiv status: 
Planlagt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Kunnskapsmål

Etter fullført emne skal studentene ha innsikt i:

 • Forholdet mellom bærekraft og økonomisk utvikling
 • Den logiske strukturen til Solow-modellen for kapitalakkumulering og økonomisk vekst på lang sikt.
 • Den neoklassiske vekstmodellen og endogene vekstmodeller
 • Bærekraftig bruk av naturressurser
 • Bærekraftig økonomisk utvikling og statsfinanser og offentlig gjeld
 • Ulikhet og bærekraft
 • Klimaendringer, miljø og bærekraftig utvikling
 • Betydningen av utdanning, infrastruktur og styresett for bærekraftig utvikling
Ferdighetsmål

Etter fullført emne skal studentene kunne:

 • Forklar hovedteoriene om økonomisk vekst
 • Drøftr hovedspørsmål knyttet til bærekraftig økonomisk utvikling.
 • Vise god oversikt over de økonomiske teoriene bak bærekraftig bruk av naturressurser.
 • Forklare de politiske avveiningene introdusert av klimaendringer og miljøhensyn.
 • Kunne analysere effekten av ulike klima- og miljøpolitikker.
 • Vise forståelse for betydningen av utdanning, infrastruktur og styresett for bærekraft.
 • Kunne se sammenhengen mellom mål og virkemidler i finanspolitikken og målkonflikt mellom verdiskaping og inntektsfordeling.
Generell kompetanse

Studenten skal lære å identifisere de relevante økonomiske problemene bedrifter og myndigheter står overfor i en miljømessig og bærekraftig utviklingskontekst. Studentene skal kunne diskutere etiske spørsmål knyttet til bærekraft – til klimaendringer, miljøspørsmål, ulikhet og fattigdom.

Kursets innhold
 1. Økonomiske vekstmodeller
 2. Bærekraftig bruk av naturressurser
 3. Økonomisk utvikling, statsfinanser og statsgjeld.
 4. Klima- og miljøspørsmål
 5. Økonomisk bærekraftig utvikling og inntekts- og formuesfordeling
  • Mellom land
  • Mellom mennesker
  • Mellom kapital og arbeid
  • Mellom generasjoner
 6. Utdanning og økonomisk utvikling
 7. Bærekraftig økonomisk utvikling og styring
 8. Bærekraftig økonomisk utvikling og infrastruktur
  • Kollektive goder
  • Rabatter
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kjerneaktiviteten vil være vanlige forelesninger, men med betydelige tilleggselementer av:

 • Nettmateriale
 • Nettmateriell, BI-produsert, skreddersydd for konteksten Norge og BI
 • Studentassistent-ledet veiledning av problemsett
Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

SØK xx11 Samfunnsøkonomi I, SØK xx21 Samfunnsøkonomi II (eller SØK xx23Mikroøkonomi - økonomisk teori).

Total vekting: 
0
Sum arbeidsinnsats: 
0

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.