Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

SØK 1220 Mikroøkonomi - økonomisk teori

SØK 1220 Mikroøkonomi - økonomisk teori

Kurskode: 
SØK 1220
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Espen Rasmus Moen
Christian Riis
Kursnavn på engelsk: 
Microeconomics - Economic Theory
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor i økonomi og ledelse - Programkurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Aktivt
Studienivå: 
Bachelor
Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset har tre hovedsiktemål. For det første gis studentene en introduksjon til formell mikroøkonomisk analyse. For det andre går kurset dypere i analysen av mikroøkonomiske problemstillinger enn det studentene kjenner fra grunnkurset i samfunnsøkonomi. Spesielt gjelder det analysen av markeder og effektivitet. For det tredje drøftes et utvalg av viktige anvendelser av mikroøkonomisk teori, som kapitalmarked, arbeidsmarked, økonomisk organisering og virkninger av økonomisk politikk.

Kunnskapsmål

I løpet av kurset skal studentene:

 • Lære å beherske de grunnleggende begrepene og metodene innen moderne mikroøkonomi.
 • Lære å benytte det mikroøkonomiske modellapparatet på ulike anvendte problemstillinger hentet fra norsk økonomi.
Ferdighetsmål

Etter endt kurs skal studentene kunne:

 • Anvende de grunnleggende modellene i mikroøkonomisk analyse på ulike konkrete markeder og institusjonelle ordninger.
 • Vurdere kritisk hvordan teori kan anvendes på praktiske problemer
 • Kritisk vurdere begrensningene i hvilke konklusjoner som kan trekkes basert på økonomisk teori alene.
Generell kompetanse

Studentene skal tilegne seg forståelse for hvordan økonomisk teori kan gi meningsfulle bidrag til å forstå et problemkompleks. Samtidig er det i anvendte analyser at studentene også ser begrensningene i hva økonomisk analyse kan bidra med, og betydningen av andre fagdisipliners rolle i problemløsningen.

Kursets innhold

Emner som blir undervist hvert semester:

 • Mikroøkonomisk metode
 • Bransjedynamikk og prisutvikling
 • Markeder og effektivitet

Emner som kan trekkes inn i undervisningen:

 • Kapitalmarkedet
 • Arbeidsmarkedet
 • Skatt og offentlig politikk
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med 39 forelesningstimer + 6 timer oppgavegjennomgang og tilbakemelding i plenum. I løpet av kurset vil det bli gitt 3 multiple choice tester via læringsplattformen It's learning.

Det anbefales at studentene bruker dataverktøy i kurset, for eksempel regneark.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - penn og papir
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
 • BI-definert eksamenskalkulator
 • Enkel kalkulator
Varighet: 
5 Time(r)
Eksamenskode: 
SØK 12201
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
36 Time(r)
Tilbakemeldingsaktiviteter og veiledning
6 Time(r)
Oppgavegjennomgang i plenum
Innlevering(er)
18 Time(r)
Forberedelse til undervisning
36 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
49 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
5 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.