Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ORG 2830 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

ORG 2830 Prosjektledelse - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Jan Terje Karlsen

Institutt
Institutt for ledelse og organisasjon

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kurset har som mål å gi studentene en forståelse og innsikt i hva et prosjekt er og hva prosjektarbeidsformen innebærer av oppgaver, krav og utfordringer. Videre har kurset som mål at studentene skal få en teoretisk og praktisk innsikt i hvordan et prosjekt identifiseres, defineres, planlegges, organiseres, styres og avsluttes.

  Forkunnskaper
  Organisasjonsteori

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Karlsen, Jan Terje og Petter Gottschalk. 2008. Prosjektledelse : fra initiering til gevinstrealisering. 2. utg. Oslo : Universitetsforlaget

  Annet:
  Litteratursamling


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Hva er et prosjekt
  • Prosjektets suksesskriterier
  • Prosjektledelse
  • Planlegging av prosjektet
  • Styring, kontroll og oppfølging av prosjektets fremdrift
  • Håndtering av usikkerhet
  • Konflikthåndtering
  • Prosjektorganisering
  • Ansvar- og myndighetsfordeling
  • Håndtering av prosjektets interessenter
  • Samarbeidsformer
  • Kontraktsadministrasjon
  • Kulturforståelse og internasjonale prosjekter

  Dataverktøy
  Benyttes ikke i dette kurset.

  Gjennomføring
  Kurset gjennomføres med 36 timer forelesninger og øvinger.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fire timers Individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  ORG 28301 - Skriftlig eksamen, teller 100% av karakteren i kurset ORG 2830 Prosjekledelse, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  BI-definert eksamenskalkulator er tillatt. TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Deretter tilbys kontinuasjonseksamen hvert semester fra og med høsten 2011 tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon