Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

MET 2214 Matematikk valgfag - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

MET 2214 Matematikk valgfag - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Eivind Eriksen

Institutt
Institutt for samfunnsøkonomi

Semester
Vår

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Dette er et kurs som i første rekke henvender seg til studenter som velger finans eller samfunnsøkonomi som spesialisering. Kurset vil også være nyttig for de studenter som har planer om å gjennomføre empiriske studier hvor multivariat statistikk inngår.

  Forkunnskaper
  Kurset bygger direkte på grunnkursene i matematikk og statistikk.

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Bjørnestad, Harald ... [et al.]. 2007. Matematikk for økonomi og samfunnsfag. 7. utg. Kristiansand : Høyskoleforlaget
  Ross, Sheldon M. 2010. Introduction to probability models. 10th ed. Amsterdam : Elsevier. Kap 1, Kap 2 og utvalgte deler fra Kap 3.


  Annet:
  Litteraturen vil bli suplert med handouts


  Anbefalt litteratur

  Emneoversikt
  • Sannsynlighetsfordelinger
  • Differensiallikninger
  • Økonomisk optimering
  • Lineær algebra

  Dataverktøy
  Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.

  Gjennomføring
  Kurset foreleses over 36 timer.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en fem timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  MET 22141 - Skriftlig eksamen, eksamen teller 100% for å oppnå karakter i kurset MET 2214 Matematikk valgfag, 6 studiepoeng.

  Hjelpemidler til eksamen
  Alle hjelpemidler + eksamenskalkulator TEXAS INSTRUMENTS BA II Plus™ er tillatt.
  Under punktet eksamensinformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang våren 2011. Det tilbys kontinuasjonseksamen hvert semester tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon