Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EXC 3520 Microeconomics - KONTINUASJONSEKSAMEN

EXC 3520 Microeconomics - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
EXC 3520
Institutt: 
Samfunnsøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Anders Tveit
Kursnavn på engelsk: 
Microeconomics - RE-SIT EXAM
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Felleskurs
Semester: 
2024 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2024 Vår
2024 Høst
2025 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble undervist siste gang høsten 2023. Kontinuasjonseksamener tilbys høsten 2024 og siste gang våren 2025. Arbeidskrav gjelder ikke for de to kontinuasjonseksamener.

Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Kvalifikasjoner

Generell studiekompetanse

Forbehold

Avvik i undervisnings- og eksamensformer kan forekomme dersom eksterne rammebetingelser eller uforutsette hendelser tilsier dette.

Forkunnskapskrav

.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Skoleeksamen
Vurderingsform: 
Skriftlig skoleeksamen - digital
Eksamen/innleveringssemester: 
Første semester
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Hjelpemidler: 
  • BI-definert eksamenskalkulator
  • Enkel kalkulator
  • Tospråklig ordbok
Varighet: 
3 Time(r)
Eksamenskode: 
EXC35202
Karakterskala: 
ECTS
Kontinuasjon: 
Eksamen hvert semester
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
28 Time(r)
Undervisning
14 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
12 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
119 Time(r)
Digitale læringsressurser
  • Test med automatisk tilbakemelding
24 Time(r)
Eksamen
3 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.