Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

EMS 2301 Eiendomsfinansiering - KONTINUASJONSEKSAMEN

GJELDER FOR STUDIEÅRET 2012/2013

EMS 2301 Eiendomsfinansiering - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kursansvarlig
Knut Sagmo

Institutt
Institutt for finansiell økonomi

Semester
Høst

Studiepoeng
6

Undervisningsspråk
Norsk

Innledning

  Mål
  Kurset overordnede målsetting er å gi studentene teoretisk kunnskap og praktisk innsikt i bruken av kontantstrøm og renteberegningsmodeller som anvendes ved verdivurdering av fast eiendom. Teoretisk forståelse for bruk av finansielle derivatkontrakter i risikostyringsøyemed, samt kontantstrømseffekten av slik aktivitet, står også sentralt i kurset.

  Forkunnskaper
  Det forutsettes at studentene har forkunnskaper tilsvarende grunnfag i bedriftsøkonomi med spesiell vekt på introduksjonskursene Matematikk for Økonomer (MET 2610), Statistikk (MET 8006) og Investering og Finansiering (BØK 8950).

  Obligatorisk litteratur
  Bøker:
  Brueggeman, William B. and Jeffrey D. Fisher. 2011. Real estate finance and investments. 14th ed. McGraw-Hill Irwin. ca. 330 sier, 11 kapitler. Siste utgave av læreboken vil bli brukt i undervisningen. Ny utg ventet mars 2010

  Anbefalt litteratur
  Bøker:
  Clauretie, Terrence M. and G. Stacy Sirmans. 2010. Real estate finance : theory and practice. 6th ed. Mason, Ohio : Cengage Learning

  Emneoversikt
  1. Nåverdi og rente kap. 3
  2.Fast-rente finansiering kap. 4
  3. Flytende-rente finansiering kap. 5
  4. Finansielle problemstillinger ved boliglån kap. 6
  5. Verdsetting og finansiering av næringseiendom kap. 10-14
  6. Porteføleanalyse av næringseiendom kap. 22

  Dataverktøy
  Integrert i kurset er bruk av dataverktøy til beregning av effektiv lånekostnad, kontantstrømsanlyse, og porteføljeanalyse. Dataverktøy kan ikke benyttes til eksamen.

  Gjennomføring
  Kurset foreleses over 36 timer. Løsning av hjemmeoppgaver vil bli integrert i forelesningene for å illustrere teori såvel som praktisk bruk av lærestoffet. Studentene forventes å jobbe med oppgavene på egenhånd eller i grupper innen plenumsgjennomgang.


  Eksamen
  Kurset avsluttes med en tre timers individuell skriftlig eksamen.

  Eksamenskode(r)
  EMS 23011 individuell skriftlig eksamen, teller 100% for å oppnå karakter i kurset EMS 2301, 6 studiepoeng

  Hjelpemidler til eksamen
  Rentetabell og BI-definert eksamenskalkulator er tillatt.
  Under punktet eksamensnformasjon i studiehåndboken på web finnes det definisjoner av hjelpemidler ved skriftlig skoleeksamen. Legg særlig merke til bruk av kalkulator. http://www.bi.no/studiehandbok/hjelpemidler.


  Kontinuasjon
  Dette kurset ble undervist siste gang høsten 2010. Kontinuasjonseksamen tilbys hvert semester tom. våren 2013.

  Tilleggsinformasjon