Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3778 Politisk kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

ELE 3778 Politisk kommunikasjon - KONTINUASJONSEKSAMEN

Kurskode: 
ELE 3778
Institutt: 
Kommunikasjon og kultur
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Tor Bang
Kursnavn på engelsk: 
Political communication RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2022 Høst
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2022 Høst
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang høsten 2021. Det tilbys kontinuasjonseksamen (siste gang) høsten 2022.

Undervisningsspråk: 
Norsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

Kurset er en grunnleggende innføring i hvordan politiske beslutningstakere og offentlige myndigheter kommuniserer med velgere og publikum, og hvordan publikum kommuniserer med offentlige og politiske beslutningstagere.

Kunnskapsmål
 • Etter endt kurs skal studentene ha bred kunnskap om sentrale temaer, teorier, problemstillinger, prosesser, verktøy og metoder innenfor fagområdet politisk kommunikasjon.
 • Studenten skal kunne forstå og forklare hvordan politiske og offentlige beslutningssystemer er organisert i Norge, hvordan offentlig sektor er organisert og hvordan politiske partier og offentlige myndigheter kommuniserer mot velgere og publikum,
 • Studenten skal ha innsikt i hvordan publikum og organisasjoner kommuniserer med offentlige og politiske beslutningstagere gjennom lobbyvirksomhet.
 • Studentene skal også forstå ikke-parlamentariske politiske prosesser.
 • Studenten skal kjenne til forsknings- og utviklingsarbeid innenfor fagområdet og dermed kunne oppdatere sin kunnskap innenfor fagområdet
 • Studenten skal kjenne til fagområdets historie, tradisjoner, egenart og plass i samfunnet
Ferdighetsmål
 • Etter endt kurs skal studentene kunne bruke sin kunnskap om det offentlige beslutningssystem til å analysere offentlige kommunikasjonsproblemer, samt analysere hvordan lobbyvirksomhet mot offentlige og politiske beslutningstakere planlegges og gjennomføres.
 • Studenten kan anvende faglig kunnskap og relevante resultater fra forsknings- og utviklingsarbeid på praktiske og teoretiske problemstillinger og treffe begrunnede valg
 • Studenten kan reflektere over egen faglig utøvelse og justere denne under veiledning
 • Studenten kan finne, vurdere og henvise til informasjon og fagstoff og framstille dette slik at det belyser en problemstilling, og skal beherske relevante verktøy og uttrykksformer
Generell kompetanse
 • Etter endt kurs skal studentene ha utviklet forståelse for hvordan de ulike elementene i det politiske og offentlige beslutningssystem samspiller på komplekse måter i løpende politiske prosesser.
Kursets innhold

Del 1: Partienes kommunikasjon

 • Det norske partisystemet.
 • Ideologier som grunnlag for partiene
 • Hvordan politikere kommuniserer med velgere
 • Politisk kommunikasjon i valgkamper
 • Tenketankenes inntog i den politiske sfæren: Civita, Agenda og Manifest
 • NGOers innflytelse og metoder for lobbyvirksomhet

Del 2: Stortinget, offentlig forvaltning, lobbying og myndighetskontakt

 • En innføring i statsvitenskap
 • Hva er offentlighet?
 • Offentlig sfære som kontrast og supplement til privatsfæren
 • Sivilsamfunnet
 • Borgerrollen: Rett til kunnskap
 • Oppbygningen av offentlig sektor i Norge
 • Samspill mellom forvaltning og politisk sektor
 • Kommunikasjonsstrategier i forvaltningen, statlig kommunikasjonspolitikk.
 • Stortingets rolle og funksjonsmåte
 • Myndighetskontakt og lobbyvirksomhet
Undervisnings- og læringsaktiviteter

Kurset gjennomføres med klasseromsundervisning og med diskusjoner og oppgaveløsning i grupper. 

I løpet av semesteret vil det bli gitt to oppgaver som besvares skriftlig, fortrinnsvis i grupper med inntil tre studenter.

Bevarelsene til de to oppgavene teller til sammen 100% av karakteren i kurset. Studentene velger selv hvordan de to komponentene skal veies i bedømmingen, for eksempel 50/50, 60/40 eller inntil 70/30. 

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Forkunnskapskrav

Det kreves ingen spesielle forkunnskaper.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Gruppe/Individuell (1 - 3)
Varighet: 
6 Uke(r)
Eksamenskode: 
ELE 37781
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
33 Time(r)
Forelesninger og gruppepresentasjoner
Forberedelse til undervisning
48 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
50 Time(r)
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
69 Time(r)
Lese litteratur / eksamensforberedelser
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.