Statusmelding

Kursbeskrivelsen finnes ikke for perioden du ba om. Viser deg aller siste versjon.

ELE 3771 Purchasing - RE-SIT EXAMINATION

ELE 3771 Purchasing - RE-SIT EXAMINATION

Kurskode: 
ELE 3771
Institutt: 
Regnskap, revisjon og foretaksøkonomi
Studiepoeng: 
7.5
Kursansvarlig: 
Erna Engebrethsen
Kursnavn på engelsk: 
Purchasing RE-SIT EXAMINATION
Produktkategori: 
Bachelor
Portefølje: 
Bachelor - Valgkurs
Semester: 
2023 Vår
Aktiv status: 
Kontinuasjonseksamen
Studienivå: 
Bachelor
Resit exam semesters: 
2023 Vår
Kontinuasjonsinformasjon

Kurset ble gjennomført siste gang våren 2022. Det tilbys kontinuasjonseksamen (siste gang) våren 2023.

Undervisningsspråk: 
Engelsk
Kurstype: 
Ett semester
Introduksjon

.

Kunnskapsmål

.

Ferdighetsmål

.

Generell kompetanse

.

Kursets innhold

.

Undervisnings- og læringsaktiviteter

.

Dataverktøy
Det benyttes ingen spesielle dataverktøy i kurset.
Tilleggsinformasjon

.

Forkunnskapskrav

.

Eksamen
Vurderinger
Eksamenskategori: 
Innlevering
Vurderingsform: 
Skriftlig innlevering
Vekting: 
100
Gruppering: 
Individuell
Varighet: 
4 Time(r)
Kommentar: 
25.01.2023 Eksamensformen er endret fra individuell skoleeksamen til individuell hjemmeeksamen våren 2023.
25.01.2023 Eksamensformen er endret fra individuell skoleeksamen til individuell hjemmeeksamen våren 2023.
Eksamenskode: 
ELE37711
Karakterskala: 
ECTS
Eksamenstype: 
Ordinær eksamen
Total vekting: 
100
Forventet arbeidsinnsats
AktivitetVarighetKommentar
Undervisning
45 Time(r)
Forberedelse til undervisning
45 Time(r)
Gruppearbeid / oppgaver
56 Time(r)
Preparation of presentation and tasks.
Studentenes eget arbeid med læringsressurser
50 Time(r)
Eksamen
4 Time(r)
Sum arbeidsinnsats: 
200

Et kurs med 1 studiepoeng tilsvarer en arbeidsmengde på 26-30 timer. Et kurs på 7,5 studiepoeng tilsvarer derfor en arbeidsmengde på minimum 200 timer.